Projekta “Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana

22.02.2023

Projekti
LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB small

2022. gada 29. jūnijā starp pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par projekta “Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.4.2.2.0/21/A/031 īstenošanu.

Projekta īstenošanai tika atkārtoti izsludināts būvdarbu iepirkums “Rēzeknes novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” (Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2022/19). Uz 22.02.2023. ir noslēdzies iepirkuma vērtēšanas process un marta sākumā plānota būvdarbu un būvuzraudzības līgumu slēgšana.  Līdz ar to būvdarbu faktiskā veikšana plānota 2023.gada laikā.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Rēznas pamatskolas ēkā Skolas ielā 2, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā. Galvenās projekta darbības ir ēkas būvdarbu veikšana (1. ārsienu siltināšana, t. sk., logu un durvju ailas un cokolstāva ārsienas, pilastru siltināšana, pamatu siltināšana, kā arī vēdināšanas šahtu tīrīšana un revīzija, un ventilācijas izvadu sakārtošana, 2. jumta siltināšana, 3. siltummezgla automatizēšana, 4. virtuves nosūces sistēmas nomaiņa) un būvuzraudzība. Projekta sasniedzamie rezultāti ir – primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 471 440,57 kWh gadā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā 18,16 t CO2 ekvivalenta. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 89,16 kWh/m2 gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 530 330,73 EUR, attiecināmās izmaksas ir 523 331,80 EUR, no tām ERAF finansējums 411 084,22 EUR, valsts budžeta dotācija 22 031,28 EUR un pašvaldības finansējums 90 216,30 EUR, un neattiecināmās izmaksas 6 998,93 EUR. Projekta ilgums ir 18 mēneši.
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Projekta vadītāja Brigita Arbidāne
64607185
brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!