"Izbraukuma veselības istabas" septembrī

Pasākumā paredzēts sniegt teorētisku informāciju par sirds un asinsvadu veselību, ko ietekmē augsts un pārāk zems asinsspiediens, liekais svars, holesterīna un cukura līmenis asinīs, sniedzot iespēju praktiski veikt veselības paškontroles mērījumus, to papildinot ar īsu ekspreskonsultāciju sniegšanu (5 min.) ar mērķi mudināt veikt ikdienas paradumu maiņu vai, nopietnu rezultātu gadījumā, - vērsties pie ģimenes ārsta.
"Izbraukuma veselības istabas" tiek organizētas ESF projekta „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” Nr. 9.2.4.2/16/I/027“ ietvaros.

Norises datums

Pasākuma ilgums
(st.)

Norises laiks
(plkst.no-līdz)

Īstenošanas vieta
(adrese)

01.09.2017.

3

8.30-11.30

Kultūras nams,Centrālā  iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV 4641.

04.09.2017.

3

8.30-11.30

Silmalas pagasta kultūras nams, Silmalas
pag., Gornica, Saules iela 4, Rēzeknes novads,  LV-4630

08.09.2017.

3

8.30-11.30

Ozolaines pagasta tautas nams, Bekši,
Ozolaines pag.,Rēzeknes novads, LV-4633

12.09.2017.

3

8.30-11.30

Maltas Bērnu un jauniešu centrs, Parka iela 20,
Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

13.09.2017.

3

8.30-11.30

Pušas pagasta tautas nams, Parka iela 1, Pušas
pag., Rēzeknes novads, LV-4635

25.09.2017.

3

8.30-11.30

Feimaņu pagasta kultūras nams. Adrese: Feimaņi,
Feimaņu pag.,Rēzeknes novads, LV-4623

28.09.2017

3

8.30-11.30

Kultūras nams, Līgo iela 1, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV4626

 Pieteikšanās uz pasākumu pie atbilstoša speciālista:

N.p.k. Norises vietas Rēzeknes novadā

Kontaktpersona

Gaigalavas pagasts

Ingūna Semule

tālr. +371 28670203

e-pasts: inguna.semule@gmail.lv

Nagļu pagasts
Rikavas pagasts
Dricānu pagasts
Stružānu pagasts
Nautrēnu pagasts

Velga Lāce

tālr. +371 26670347

e-pasts:velgalace@gmail.com

Ilzeskalna pagasts
Bērzgales pagasts
Lendžu pagasts
Vērēmu pagasts
Kantinieku pagasts

Kristīne Rimša

tālr. +37126466734

e-pasts: kristine-rimsa@inbox.lv

Sakstagala pagasts
Audriņu pagasts
Ozolmuižas pagasts
Griškānu pagasts
Silmalas pagasts

Aivars Mežatučs

tālr. +371 22013477

e-pasts: aivars.mezatucs@gmail.com

Ozolaines pagasts
Maltas pagasts
Pušas pagasts
Feimaņu pagasts
Mākoņkalna pagasts

Svetlana Mikanova

tālr. +371 26447713

e-pasts: svetlana.mikanova@inbox.lv

Kaunatas pagasts
Lūznavas pagasts
Čornajas pagasts
Stoļerovas pagasts

llogo

Click to listen highlighted text!