Projekts jauniešu prasmju attīstīšanai – PROTI un DARI

29.01.2021

Proti un dari

Rēzeknes novada pašvaldība jau kopš 2016. gada īsteno jauniešu projektu “Proti un Dari”, Nr.8.8.8.0/15/I/001. Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes, sniegt tiem nepieciešamo atbalstu, zināšanas un motivāciju, lai veicinātu jauniešu iesaisti nodarbinātībā, izglītībā vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju un jauniešu centru darbībā.

Rēzeknes novada pašvaldībā šobrīd ar jauniešiem strādā 5 mentori un 2 programmu vadītāji. Līdz šim brīdim iesaistīti ir 216 jaunieši, kas saņēmuši dažāda veida atbalstu. Jauniešiem ir bijusi iespēja iegūt zināšanas un prasmes daudz dažādās nozarēs, profesijās un karjeras virzienos, kas tiem sniedz iespēju vieglāk iesaistīties nodarbinātībā, vai saprast kāda izglītība un virzieni viņam nepieciešami, lai augtu, attīstītos un kļūtu par pilnvērtīgu darba tirgus dalībnieku un nozares speciālistu, kā, piemēram, jaunieši apguvuši – grāmatvedības, lietvedības, speciālā pedagoga, psihologa, kokapstrādes speciālista, šūšanas, pirtnieku, floristikas, daiļdārzniecības, apdares darbu speciālista, friziera, bārmeņa, foto, pedagoga, programmētāja, galdnieka, nagu kopšanas, vaksācijas speciālista, kasiera, vizāžista, traktortehnikas meistara iemaņas, latviešu valodas, B kategorijas, C un CE kategorijas autovadīšanas un daudzus citus neformālās izglītības apguves kursus.

Papildus neformālās izglītības kursiem, jauniešiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt arī dažādu speciālistu konsultācijas – karjeras konsultanta, psihologa, IUK komercdarbības speciālista un, ja nepieciešams, tiek piesaistīti arī citu nozaru speciālisti. 

Iesaistot jaunieti projektā, katram no tiem tiek sniegts atbalsts no mentora un programmas vadītāja, kas jaunieti virza un atbalsta individuālās pasākumu programmas īstenošanas gaitās. IPP tiek sastādīta, izvērtējot katra jaunieša iepriekšējās pieredzes, intereses un vēlmes.

Ņemot vērā šobrīd esošo ārkārtas situāciju valstī, darbs ar jauniešiem tiek turpināts attālināti. Tiek organizētas tiešsaistes tikšanās ar speciālistiem, konsultācijas ar mentoru un programmas vadītāju, pat online vizītes uz izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Mācību centri un citas neformālās izglītības apgūšanas iestādes pielāgojas un piedāvā dažādu kursu apguvi arī attālināti.

Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldībai iesaistei projektā atlikušas tikai 14 vietas, tādēļ nenokavē iespēju, pastāsti par mums citiem, vai zvani pats, un kopā radīsim risinājumus, kā augt, attīstīties un pilnveidot tavas profesionālās iemaņas.

Projektu administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.

Vairāk informācijas – http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari.

Projekta koordinatore:

Baiba Uzulnīka
+37129447595

Click to listen highlighted text!