Projekts “PuMPuRS” – atbalsts skolēniem nepamest mācības

06.03.2020

Izglītība

logo pumpurs
Kopš 2017. gada Latvijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS”, kura mērķis – samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības.
2019./2020. mācību gadā Rēzeknes novada pašvaldībā 10 vispārizglītojošās skolās turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitātes.
2019./ 2020. mācību gada I semestrī atbalsta pasākumi tika nodrošināti 146 izglītojamiem.
Visbiežāk projekta ietvaros sniegtais atbalsts ir saistīts ar dažāda veida konsultācijām – gan mācību priekšmetu konsultācijas, gan dažādu iesaistīto speciālistu, piemēram, skolas psihologs, klases audzinātājs u.c., konsultatīvais atbalsts.
Aplūkojot mācību priekšmetus, kuros skolēniem tika sniegts atbalsts 2019./2020. mācību gada I semestrī izglītības iestādēs – pirmajā vietā ir latviešu valoda. Otrajā vietā, sniegto konsultāciju stundu skaita ziņā, – matemātikā. Trešajā vietā ierindojas angļu valodas konsultācijas.
Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir ar mācību vidi un izglītības iestādi saistītais risks, kas sevī ietver grūtības mācību satura apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mācību satura apguvi, uzvedības problēmas un valodas barjeru.
Kā atzīst vecāki, kuru bērni ir iesaistīti projektā un saņem atbalstu, dalība projektā palīdz bērnam uzlabot sekmes un apgūt mācību vielu. Daļa vecāku norāda, ka komunikācija par projekta aktivitātēm ar bērniem ir pozitīvi iespaidojusi kopējo komunikāciju ar bērnu vai aizbilstamo.
Projekta ietvaros skolēni var iesaistīties arī Jaunatnes iniciatīvu projektos, kas, izmantojot dažādas neformālās izglītības aktivitātes, palīdz uzrunāt un atbalstīt priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešus.
Vairāk par projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" iespējams uzzināt www.pumpurs.lv.
Sagatavoja: Lilija Šodnaka,
“Pumpurs” projekta koordinatore
 
 

Click to listen highlighted text!