Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

25.09.2023

Vide un tūrisms

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA Rēzeknes novada partnerības izsludinātajā projektu konkursā tika atbalstīts projekts “Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā””.

Ir īstenots projekts “Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”” Rēzeknes novada Nautrēnu apvienības pārvaldes Vērēmu pagastā. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 27 352.20  no kurām ELFLA publiskais finansējums ir EUR 23 047.20. Līdzfinansējumu EUR 4 305 nodrošinās Latvijas Finiera fonds ilgtspējīgai attīstībai.  

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību Adamovas ezera parkā, paplašinot Sarkaņkalna infrastruktūru un sniedzot kalna apmeklētājiem bez maksas izmantot plašās iespējas Adamovas ezera dabas parkā. Projekta laikā tiktu attīstītas iespējas kvalitatīvi un izglītojoši pavadīt savu brīvo laiku pie dabas.

Projekta ietvaros tika veikta teritorijas labiekārtošana Sarkaņkalnā, tai skaitā:

  • Uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, lai nodrošinātu tīru un sakoptu teritoriju.
  • Izveidotas piknika vietas ar galdiņiem un ugunskura vietām.
  • Uzstādīts bērnu rotaļu laukums ar šūpolēm.
  • Uzstādītas šūpoles ar skatu uz Adamovas ezeru.
  • Labiekārtota Adamovas ezera pludmale ar pontona laipu un ģērbtuvēm.

Sarkaņkalns attīsta savu teritoriju un tuvākajā laikā plānots atklāt izzinošu dabas taku.

Aicinām ikvienu apmeklētāju apmeklēt labiekārtotu Sarkaņkalna teritoriju un baudīt dabu!

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Sagatavoja: Jānis Ežmalis Latvijas Finiera fonds ilgtspējīgai attīstībai projektu vadītājs

Click to listen highlighted text!