“PuMPuRS” aktivitātes Kaunatas vidusskolā

08.10.2020

Izglītība

Skola ieņem nozīmīgu lomu skolēnu dzīvē, bet arī apkārtējā vide ietekmē motivāciju, attieksmi, noskaņojumu. Tāpēc ļoti nozīmīgas ir projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, saīsinājumā “PuMPuRS” aktivitātes. Tās gan sniedz iespēju papildus saņemt konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem, gan atbalsta dažādas jauniešu NVO aktivitātes, lai sniegtu papildus motivāciju skolas gaitās. Biedrība “Ezerrieksts2012” bija iesniegusi projektu "Zini. Proti. Dari!", kas tika atbalstīts. Tagad notiek šī projekta aktivitāšu realizācijā projektā “Zini. Proti. Dari!”, kam piešķirts numurs: ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Aizvadītajā nedēļā Kaunatas vidusskolā projekta ietvaros notika divas meistardarbnīcas, lai paplašinātu audzēkņu redzesloku un motivētu meklēt iespēju atvērties dažādām darbības jomām. Papīra liešanas meistardarbnīca, ko vadīja Dricānu pagasta SIA “Puordare”, ļāva paskatīties uz papīru no cita aspekta. Skolēniem bija interesanti vērot, kā visparastākā lieta – papīrs – top viņu acu priekšā otrreizējas pārstrādes procesā. Vēl jo vairāk tāpēc, ka bija visiem iespēja izmēģināt savu roku.

Karameļu darbnīcā, ko realizēja SIA “TOP Končas” , skolēni, ievērojot distanci un citus personīgās higiēnas aizsarglīdzekļus, ne tikai vēroja saldo procesu, bet arī paši ņēma rokās traukus un veidoja interesantas karameles. Šī meistardarbnīca ļāva saprast, ka ne vienmēr jāmeklē augstas idejas, kosmiski plāni, bet var atrast nišu piedāvājumu tirgū arī ikdienas pasaulē, tikai jābūt uzmanīgiem vērotājiem un drosmīgiem realizētājiem.

Skolēniem bieži šķiet, ka daudz kas no skolā apgūstamā materiāla viņiem nenoderēs, bet dažādas meistardarbnīcas pietuvina iespēju saskatīt, kā stundās iegūtās zināšanas noder praktiskajā dzīvē. Projekta “PuMPuRS” aktivitātes dažādo mācību procesu un ļauj atrast sevī vēl kādus resursus, kas noderēs, izejot no skolas dzīvē.

Projekta darba grupas brīvpātīgā Ināra Paramonova

DSC_0027DSC_0018

pumpurs1 - logo

Click to listen highlighted text!