Radoši izglītojoša nometne bērniem "Mūzikas planēta"

14.09.2015

Sociālais dienests

No 2015. gada 3.augusta līdz 2015. gada 9.augustam biedrība „ Lauku sāta ” sadarbībā ar Fondu Nodibinājumu „ ABLV Charitable Foundation ” un Rēzeknes novada pašvaldību realizēja projektu „ Bērnu radoši izglītojoša diennakts nometne „ Mūzikas Planēta .”” 20 maznodrošināto ģimeņu bērni no Rēzeknes novada Feimaņu, Čornajas, Ozolaines, Ilzeskalna, Griškānu, Kaunatas, Silmalas pagasta aizvadīja saturīgu, notikumiem, patīkamiem iespaidiem un jaunām iespējām bagātu vasaras nedēļu.
Nometne notika Feimaņu pagasta zemnieku saimniecībā „ Jāņi ” , kur pieredzējušu pedagogu vadībā bērni dziedāja, apguva dejassoļus, piedalījās radošās mākslinieciskās aktivitātēs un viktorīnās, sportoja un pilnveidoja savas saskarsmes un sociālās prasmes. Nometnes noslēgumā tika organizēts koncerts un radošo darbu izstāde, kur bērni demonstrēja savu nedēļas veikumu. Šī pasākuma patīkami emocionāls brīdis - bērnu sajūsma un pozitīvas atsauksmes par interesanti pavadīto nedēļu. Paldies Fondam Nodibinājumam „ ABLV Charitable Foundation ”, Rēzeknes novada pašvaldībai, sociālā dienesta vadītājai, darbiniekiem un visiem, kuru devums palīdzēja nometnes veiksmīgai norisei.
Jānis Mežinskis
Foto: Edgars Jukna
IMG_2057 IMG_1200 IMG_1271 IMG_1454 IMG_1675 IMG_2011

Click to listen highlighted text!