Rēzeknes novada amatnieki tiek aicināti piedalīties Amatnieku radošās darbības nedēļā Krāslavā

11.07.2023

CRAFT 2.0

Vasaras vidū, no 2023. gada 23. līdz 29. jūlijam Krāslavā norisināsies Amatnieku radošās darbības nedēļa.

Lai stiprinātu radošuma prasmes jaunu produktu radīšanai un savas amatniecības darbības attīstībai, tiek organizēta Latgales amatnieku radošās darbības nedēļa. Pasākuma laikā Latgales reģiona amatnieki - keramiķi, rokdarbu veicēji un citu mākslu pratēji, varēs piedalīties dažādās darbnīcās, vērot citus meistarus darbībā, apmainīties ar pieredzi un gūt jaunas zināšanas. Noslēgumā tiks organizēts amatniecības darbu un kulinārā mantojuma tirdziņš Krāslavas Amatniecības centra iekšpagalmā, kurā amatnieki demonstrēs savas darba iemaņas un aicinās apmeklētājus darboties kopā.

Amatnieku radošās darbības nedēļa Krāslavā tiek organizēta projekta “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana”/ CRAFTS 2.0 ietvaros.

Aicinām Latgales amatniekus – keramiķus, rokdarbu veicējus un citu mākslu pratējus, piedalīties Amatnieku radošās darbības nedēļā Krāslavā no 2023. gada 23. līdz 29. jūlijam.

Lūgums reģistrēties dalībai līdz 17.07.2023., aizpildot pieteikšanās anketu: https://forms.gle/TNAdpK8neFHk2PZV9

Programma TE

Šis pasākums ir organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Krāslavas novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Uzziņām: Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 3. kārtas projekts LLIII-064 “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana” jeb CRAFTS 2.0 ir kapitalizācijas projekts, kas nostiprina projektā “Amatniecība bez robežām” gūtos rezultātus. Vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions, citi partneri - Augšdaugavas novada, Balvu novada, Krāslavas novada un Rēzeknes novada pašvaldības.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes novada pašvaldības
projektu vadītāja Inga Zeltiņa-Ušpele

Click to listen highlighted text!