Rēzeknes novada pārstāvji dosies mācību vizītē

29.11.2018

AGING IN COMFORT

LATLIT_logo_LAT_full_CMYK No 2. līdz 5. decembrim projekta LLI-341 „Aging in Comfort” partner-pašvaldību sociālie darbinieki, t.sk. Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale un projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā Inta Rimšāne, kopā ar Vadošā partnera, biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” projekta pārstāvjiem dosies mācību braucienā uz Borlänge pilsētu, Zviedriju. Brauciena mērķis ir gūt Zviedrijas pašvaldību pieredzi aprūpes mājās sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, sevišķu uzmanību pievēršot vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes mājās pieejamības nodrošināšanas praksei. Plānots, ka mācību apmeklējums Borlänge pašvaldībā ietvers gan teorētiskus pētījumus par tādām tēmām kā palīdzības mājās pakalpojumi, pašvaldības loma un jauni risinājumi vecāka gadagājuma cilvēku aprūpei, gan arī veiksmīgākās pieredzes apmaiņu un praktiskus aprūpes mājās piemērus.
Uzziņai: Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam ietvaros.
Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums (85%): 381 674,80 EUR
Rēzeknes novada pašvaldības daļa: 65 409,07 EUR
Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums (85%): 55 597,70 EUR
Valsts līdzfinansējums (5%): 3270,46 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 6540,91 EUR
Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Informāciju sagatavoja:  Inta Rimšāne, projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā sadarbībā ar Biedrību Eiroreģions „Ezeru zeme”  

Click to listen highlighted text!