Rēzeknes novada pašvaldība jau otro gadu īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu PuMPuRS – skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai

04.07.2019

Izglītība

2018./2019. mācību gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā PuMPuRS – skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai – tika iesaistītas piecas Rēzeknes novada skolas – Dricānu vidusskola, Nautrēnu vidusskola, Kaunatas vidusskola, Tiskādu vidusskola un Verēmu pamatskola, kopā 86 izglītojamie no 5. līdz 12. klasei un 50 pedagogi. Projektā iesaistās skolas, kurās ir skolēni, kam ir risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Atbilstoši noteiktajiem riskiem katram no šiem skolēniem pedagogs veido individuālo atbalsta plānu vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt un turpināt darbu ar skolēnu arī nākamajā semestrī. Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos. Kādam no skolēniem ir iespēja apgūt iepriekšējos gados neapgūto, savukārt citiem bija vajadzīga individuālā pieeja mācību satura izskaidrošanā. Visbiežāk atbalsta plānu ietvaros skolēniem tika nodrošināta iespēja saņemt papildu individuālās konsultācijas tādos mācību priekšmetos kā matemātika, latviešu valoda un angļu valoda.
Otrs atbalsta veids, ko izmantoja skolas projektā “PuMPuRS”, ir atbalsta kompensācijas par ēdināšanu skolēniem, kuriem tas nepieciešams.
2019./2020. mācību gadā projekta “PuMPuRS” ietvaros nepieciešamo atbalstu varēs saņemt skolēni no 5. līdz 12. klasei vēl piecās Rēzeknes novada vispārizglītojošās skolās - Maltas vidusskolā, Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolā, Gaigalavas pamatskolā, Rēznas pamatskolā un Feimaņu pamatskolā.
Vairāk par projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" iespējams uzzināt www.pumpurs.lv.
Sagatavoja “Pumpurs” projekta koordinatore
Lilija Šodnaka
logo pumpurs

Click to listen highlighted text!