Rēzeknes novada pašvaldībā turpina stiprināt iedzīvotāju konsultatīvās padomes

25.11.2022

Pagastu ziņas

23.novembrī Rēzeknes novada pašvaldībā notika nodarbība iedzīvotāju konsultatīvo padomju (IKP)  pārstāvjiem ar mērķi stiprināt un atbalstīt viņu darbību savā pagastā. 

Šī  bija pirmā nodarbība trīs nodarbību ciklā projekta “Iedzīvotāju konsultatīvo padomju stiprināšana Rēzeknes novadā” ietvaros, ko īsteno Rēzeknes novada pašvaldība un British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar domnīcu Providus.  Pirmājā nodarbībā  piedalījās 28  dalībnieki no 13 pagastiem  – Kaunatas, Gaigalavas, Silmalas, Lūznavas, Nautrēnu, Maltas, Feimaņu, Pušas, Dekšāru, Stoļerovas, Mākoņkalna, Nagļu un Lendžu pagasta.  

Sandra Kļaviņa piedalās British Council rikotajās nodarbībās, jo ir Lūznavas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja. Uzskata, ka šādas nodarbības jau sen bija vajadzīgas, lai pilnveidotu zināšanas un izpratni par konsultatīvo padomju funkciju. Līdz šim konsultatīvās padomes pārstāvji katrs veica savus pienākumus tā, kā prata, jo nav norāžu par darbu. “Šīs nodarbības ir produktīva pieredzes apmaiņa, kopābūšana, kopīgas pārrunas ar citiem IKP pārstāvjiem. Neskatoties uz to, ka šī nodarbība notika otro reizi, IKP locekļi jau tiekas kā kolēģi, dalās pieredzē, iespaidos. British Council pārstāvniecība Latvijā iedvesmo, palīdz ar vērtīgu pieredzi un es ceru, ka šādas nodarbības būs iedvesmas avots arī citām IKP institūcijām Latvijā,” pēc apmeklētās nodarbības min Sandra. 

British Council pārstāvniecības Latvijā kopienu attīstības konsultantes Kristīnes Ļeontjevas vadībā dalībnieki pirmās nodarbības laikā:

  • savstarpēji iepazinās, dalījās pieredzē un pārrunāja idejas; 
  • plānoja, kādās pieredzes apmaiņas aktivitātēs viņi vēlētos iesaistīties tuvākajā laikā; 
  • diskutēja par to, kādi ir galvenie izaicinājumi iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbībā viņu pagastā un Rēzeknes novadā kopumā; 
  • formulēja vēlamās pārmaiņas pagastā un iedzīvotāju iesaistes veidos.  

Jau nākošnedēļ projekta ietvaros British Council pārstāvniecības Latvijā un domnīcas Providus pārstāvji tiksies diskusijās ar Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem un novada domes deputātiem. Sarunā ar pagastu pārvalžu vadītājiem tiks pārrunāts, cik noderīgs ir esošais sadarbības modelis – kas strādā labi, kas rada būtiskus izaicinājumus un kādai būtu jābūt iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbībai, lai tā sniegtu pēc iespējas noderīgāku atbalstu pašvaldībai un pagastu pārvaldniekiem.

Savukārt diskusijā ar deputātiem plānots spriest par to, cik efektīvs līdz šim ir bijis šāds sabiedrības līdzdalības modelis, proti, kā iedzīvotāju konsultatīvās padomes palīdz pašvaldībai izprast vietējo teritoriju vajadzības, un kas padomju darbā un sadarbībā ar pašvaldību būtu pilnveidojams.

KONTEKSTĀ

Projekta  “Iedzīvotāju konsultatīvo padomju stiprināšana Rēzeknes novadā” mērķis ir veicināt dialogu un informācijas apriti starp iedzīvotājiem, pagastu pārvaldēm un pašvaldību, kā arī iesaistīt lēmumu pieņemšanas procesā plašāku vietējo iedzīvotāju skaitu, īpašu uzmanību pievēršot mazaktīvo cilvēku iesaistei. Projekta ietvaros ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada martam Rēzeknes novadā notiks izglītojoši semināri, darbnīcas un pieredzes apmaiņas pasākumi iedzīvotāju konsultatīvo padomju un pašvaldības pārstāvjiem.

Sagatavoja: Jūlija Jurāne, Rēzekne snovada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!