Rēzeknes novada pašvaldības Publisko iepirkumu nodaļa aicina darbā iepirkumu speciālistu

11.04.2024

Pašvaldība

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu (uz nenoteiktu laiku).

Pamatdarba vieta (ar iespēju izvēlēties):

 1. Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV–4601;
 2. Centra iela 1, Sondori-Škeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4647;
 3. Krasuhas iela 1A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4611;
 4. “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag. Rēzeknes novads, LV–4652;
 5. Rītupes iela 34, Bērzgales ciems, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV–4612;
 6. Centra iela 1, Ilzeskalns, Rēzeknes novads, LV–4619;
 7. Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes novads, LV–4625.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība (augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē tiek uzskatīta par priekšrocību);
 2. vēlama amatam atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 3. pieredze darbā ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm;
 4. zināšanas par administratīvā procesa norisi valsts un pašvaldību institūcijās;
 5. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 6. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 7. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 8. zināšanas par Pašvaldību likumu, publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 9. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 10. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 11. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu), e-pastu;
 12. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 13. labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas prasmes;
 14. augsta saskarsmes kultūra, ētiskums, atbildības sajūta un precizitāte;
 15. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums iepirkumu speciālistam - EUR  1140,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts – atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 30. aprīlim plkst. 12.00 ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu" ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV–4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli;
 3. pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;

Kontaktinformācija: 64607171.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu - amata kandidātu teorētisko, praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Click to listen highlighted text!