Rēzeknes novada pirmsskolas iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Ludzas PII “Pasaciņa”

20.10.2023

Izglītība

Lietainā, rudenīgā, 18.oktobra rītā, pirmsskolas iestāžu vadītājas steidzās uz pieredzes apmaiņas semināru pie kaimiņiem – Ludzas PII "Pasaciņu".

Skaista, sakopta ēka no ārpuses un iekšā, kurā  atrodas 11 sakomplektētas pa vecumposmiem grupas, pārsteidza ar radošām idejām, pieredzi. "Pasaciņas" vadības komanda un skolotājas pastāstīja par savu ikdienu, darba prioritātēm, par piedalīšanos dažādos projektos. Izrādās, ka mums bija kopīgas darba prioritātes pagājušajā mācību gadā un šogad viena no darba prioritātēm gan "Pasaciņai", gan Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēm ir – "Lasītprasmes attīstīšana un veicināšana mācību procesā”.

Iestāžu vadītājiem bija laba iespēja iepazīties ar rotaļnodarbību organizēšanu āra vidē, ar programmas  “Es - uzņēmējs” mērķiem, uzdevumiem un programmas realizācijas gaitu ikdienā. Iestādes vadība izgājusi apmācības Igaunijas asociācijas projekta “Lasīšanas ligzda” ietvaros. Iestādes kolektīvs veiksmīgi realizē projekta idejas savā iestādē. Katrā grupā, sadarbībā ar vecākiem, ir organizēta “Lasīšanas ligzda”– stūrītis. Neviens stūrītis neatkārtojās, katram ir savs noformējums, saturs.Kopumā tas viss attīsta bērnu interesi pret grāmatām un lasīšanu, atbalsta bērnu pašiniciatīvu un radošumu. Radošumam robežu nav – bērni kopā ar skolotājām un vecākiem darina  mazas grāmatiņas, kurās paši ieraksta  savus piedzīvojumus, vērojumus. Katrā grupā ir sava maza bibliotēka, kur bērni paši aizpilda apmeklējuma kartiņu.

Katras iestādes vadītāja paņēma priekš sevis kādu radošu, interesantu ideju, kuru gribētu īstenot savā iestādē. Paldies jaukajai iestādes vadītājai Diānai Golubevai un kolektīvam par idejām, pieredzi un viesmīlību.

Sagatavoja – Griškānu PII “Sprīdītis” vadītāja, Svetlana Klīdzēja

Click to listen highlighted text!