Rēzeknes novada Pušas pasta nodaļas darbības modeli pieskaņo pieprasījumam

04.04.2018

Uzņēmējdarbība

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Rēzeknes novada Pušas pagastā no 2018.gada 3.maija tiek mainīts Pušas pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Pušā visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.12 līdz 13 tiks nodrošināti līdzšinējā nodaļas atrašanās vietā Parka ielā 1 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.
Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Pušas pasta nodaļā, kas ir vidēji divi sūtījumi darbdienā un rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 4000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.
Tāpat kā līdz šim, Pušas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.
Ar pastnieka starpniecību Pušas iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67608486 vai 67608488. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Pušas pagasta iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 25709061.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Pušas pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 646 32240 vai 27892743 un norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Maltas pasta nodaļu Stacijas ielā 79, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst.8 līdz 17 un sestdienās no plkst.9 līdz 13.
Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.
Pušas iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām pēc 3.maija būs informēti ar īpašiem informatīvajiem paziņojumiem pastkastītēs no 3.aprīļa.
Sīkākai informācijai:
Vineta Danielsone | Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67608506 | Mob.: +371 26722585
E-pasts: pr@pasts.lv; vineta.danielsone@pasts.lv
twitter.com/latvijas_pasts | facebook.com/latvijas.pasts|

Click to listen highlighted text!