Rēzeknes novada skolās sācies jaunais mācību gads

02.09.2021

Izglītība

Priecīgi par atkalredzēšanos, 1. septembrī Rēzeknes novada skolēni pulcējās uz Zinību dienas svinībām. Šoruden Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs mācīsies 2279 skolēni, no tiem 179 pirmklasnieki, savukārt 101 jaunietis uzsāka mācības 10. klasē.

“Cilvēkam ir instinkts tiekties uz priekšu, izprast nezināmo, sasniegt virsotnes. Ja ģeogrāfijā mēs zināmā mērā esam ierobežoti, jo augstākā pasaules virsotne 8848 metri jau ir sasniegta un tālāk vairs nav kur, tad zinību jomā šīs virsotnes ir bezgalīgas un tikai no katra paša ir atkarīgs, cik augstu tiks. Šajā ceļā doties ir grūti, tāpēc nepieciešams atbalsts. Alpīnistu terminoloģijā runājot – jābūt vienā sasaistē. Skolā šajā sasaistē ir gan skolotāji, gan bērni un viņu vecāki. Novēlu visiem apņēmību un lielu spēku, lai sasniegtu pašu nospraustās virsotnes!” sveicot skolēnus, vēlēja Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācija.

Lai gan jaunais mācību gads sācies klātienē, tomēr skolās pastiprināti tiek ievēroti distancēšanās un drošības pasākumi, lai šis mācību gads ne tikai sāktos, bet arī noslēgtos visiem kopā, klātienē. Vai tas izdosies? “Tas atkarīgs no mums visiem kopā,” uzrunājot kuplo Viļānu vidusskolas saimi, uzsvēra skolas direktors Pēteris Tretjuks. “Tas, cik atbildīgi izturēsimies pret prasībām un ievērosim ierobežojumus, arī noteiks, kāds būs turpmākais scenārijs un cik ilgi drīkstēsim mācīties klātienē.”

Ja līdz šim kuplā Viļānu vidusskolas saime ik gadu 1. septembrī pulcējās uz svinīgo Zinību dienas līniju skolas pagalmā, tad šogad skolēni devās katrs uz savu klasi, lai skolas vadības un ciemiņu uzrunas, pateicības aizvadītā mācību gada labākajiem skolēniem un klasēm, kā arī skolasbiedru sagatavotos priekšnesumus skatītos tiešraidē “virtuālajā skolā”.

Pēteris Tretjuks pastāstīja, ka šoruden Viļānu vidusskolā mācīsies 407 skolēni, kuri sadalīti 25 klašu komplektos, tai skaitā ir divas pirmās klases ar 42 skolēniem. Skolā strādā 58 skolotāji un 33 tehniskie darbinieki. “Mācības notiks nevis pēc kabinetu sistēmas, bet pēc klašu sistēmas – skolēni būs vienā klasē un pie viņiem dosies pedagogi, lai skolēniem pēc iespējas mazāk būtu nepieciešams pārvietoties pa telpām.”

Zinību dienā Viļānu vidusskolā tika sumināta skolas ilggadējā pedagoģe Valentīna Beitāne, kura pēc 52 darba gadiem devusies pelnītā atpūtā. Valentīna Beitāne darba gaitas uzsāka Taudejāņu pamatskolā kā sporta skolotāja, bet pēdējos 30 gadus skolēniem mācīja vēsturi Viļānu vidusskolā. Skolotāja sekmīgi un aktīvi vadīja skolēnu Vanadzēnu kopu, kā arī gatavoja bērnus Erudītu konkursam, kur skolēni bieži guva godalgotas vietas. 1. septembrī Valentīna Beitāne saņēma Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu pedagoģijā.

Zinību dienas pasākums Viļānos noslēdzās ar vienīgo tradīciju, kas arī šajos attālinātajos laikos netika lauzta – direktora un 12. klases skolēnu pavadībā goda apli pa skolas iekšpagalmu izgāja kautrīgie pirmklasnieki. Skanot skolas zvanam, simboliski iezvanīts jauns, interesants un zināšanām bagāts posms mazo skolēnu dzīvē.

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Fotogalerija

Click to listen highlighted text!