Rēzeknes novada Sociālā dienesta struktūrvienība “Dienas aprūpes  centrs “Viļāni”” aicina darbā sociālo rehabilitētāju

17.05.2024

Sociālais dienests

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta struktūrvienības “Dienas aprūpes centra “Viļāni””  sociālā rehabilitētāja amatu (uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība - sociālā rehabilitētāja kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darba jomā vai iegūst attiecīgu izglītību;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt kritiskas situācijas;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās, prasme strādāt ar biroja tehniku.

Amata galvenie pienākumi:

 • piedalīties klientu individuālo sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē un īstenošanā;
 • uzlabot klienta sociālās prasmes un veicināt jaunu prasmju apgūšanu:
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā, izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu organizēšanā, vadīšanā, apmeklēšanā;
 • veicināt klienta līdzdalību sociālo prasmju apgūšanā, mācīt klientam uzņemties adekvātas sociālās lomas un veidot prasmi nodrošināt to pilnvērtīgu funkcionēšanu;
 • Būt lojālam Latvijas Republikai un tās Satversmei

Pamatdarba atalgojums EUR 805,00

Darba vietas adrese – Liepu iela 2B, Viļāni, Rēzeknes novads

Normāls darba laiks, pilna slodze

Pretendentam jāiesniedz:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • izglītību un papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu

Pretendentiem iesniegt dokumentus Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11. kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi „Konkursam uz sociālā rehabilitētāja amatu”) pieteikumu.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2024. gada 31. maijam (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Kontaktinformācija 64607181

Click to listen highlighted text!