Rēzeknes novada sociālās aprūpes centru vadīs Natālija Bernāne

Rēzeknes novada domes sēdē 15. aprīlī par jaunveidojamās pašvaldības iestādes  “Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs” vadītāju apstiprināta Natālija Bernāne. Uz vakanci bija pieteikušies seši pretendenti, no kuriem divi tika virzīti uz konkursa otro kārtu - praktisko zināšanu pārbaudi par sociālo darbu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, lietvedību un grāmatvedību. Pēc tam konkursa komisija pretendentus aicināja uz darba pārrunām. Ar komisijas vienbalsīgu lēmumu, Natālijas Bernānes kandidatūra tika atzīta par labāko un virzīta apstiprināšanai domes sēdē. 

Natālijai Bernānei ir Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā un Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. 2014. gadā viņa absolvējusi Vadības un sociālā darba augstskolu “Attīstība”, iegūstot sociālā darbinieka un sociālā pedagoga kvalifikāciju. 2020. un 2021. gadā Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros piedalījusies apmācībās “Sociālais darbs ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām”, kā arī “Sociālais darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”. 

Jau gandrīz 10 gadus strādājot šajā jomā, Natālijai Bernānei ir pieredze dažāda līmeņa amatos, kas saistīti ar sociālo darbu. Šobrīd Natālija ir projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” vadītāja, kā arī biedrības “Centrs “Marta”” sociālā darbiniece darbam ar vardarbībā cietušām personām. Pirms tam strādājusi par sociālo darbinieku pagastā un Tiskādu bērnu namā, kā arī bijusi sociālā aprūpētāja Rēzeknes pansionātā. 

Natālija ir 2010. gadā dibinātās biedrības “Vienota Ģimene" izveidotāja un valdes locekle, bijusi arī biedrības “Sporta klubs “MAGNEN”” brīvprātīgā sporta pasākumu organizatore. Natālija Bernāne no darba brīvajā laikā īstenojusi 14 projektus, tā palīdzot labiekārtot apkārtnes publiskās teritorijas un vairākām izglītības iestādēm papildinot inventāru. Sagatavojusi pieteikumus un vadījusi projektus: “Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai”, “Sadzīves pakalpojuma centra “Bišu strops” izveide Griškānu pagastā”, “Rotaļu laukuma “Rakari” izveide Vērēmu pagasta bērniem”, “Radošās darbnīcas Sprūževas ģimenēm” un citus projektus. 

Pirms apstiprināšanas jaunajā amatā deputāti Natālijai Bernānei jautāja viņas redzējumu sociālās aprūpes centra pilnveidošanai. “Tūlītējos uzlabojumus, kas nepieciešami, es balstu uz Labklājības ministrijas ierosinājumiem pēc 2020. gada pārbaudes rezultātiem,” pastāstīja Natālija. “Pirmkārt, turpināt labiekārtot telpas, lai klienti justos mājīgi, kā savā istabā, nevis kā palātā. Otrkārt, jāveido mājai un ģimenei pietuvināta vide, kur ir svarīga saturīga laika pavadīšana klientiem. To esmu iecerējusi attīstīt ar sociālās rehabilitācijas palīdzību, piemēram, ieviešot centrā eko stūrīšus, kur cilvēkam būtu iespēja iestādīt kādu puķi vai parušināties siltumnīcā. Tāpat arī plānoju pilnveidot radošajās aktivitātēs un darbnīcās, kur klientiem atklāt jaunus talantus un realizēt sevi.” 

Apstiprinot amatā, deputāti Natālijai Bernānei novēlēja, lai prieks un degsme, ar kādu Natālija ķeras klāt jaunajiem darba pienākumiem, saglabājas visu laiku. Tā kā Natālija pati ir aktīva dzīvesveida piekritēja, deputāti vēlēja, lai izdodas ar savu piemēru mudināt arī klientus piekopt aktīvu dzīvesveidu, cik vien tas ir iespējams.  

Plānots, ka Natālija Bernāne darba gaitas Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra vadītājas amatā uzsāks 1. maijā.  

Jāatgādina, ka 4. marta Rēzeknes novada domes sēdē deputāti nolēma ar 2021. gada 1. maiju izveidot jaunu pašvaldības iestādi - “Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs”, kurā juridiski tiks apvienotas šī brīža novada sociālās aprūpes iestādes: Veco ļaužu pansionāts Strūžānos ar filiāli “Pilcene”, kā arī Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”. Jaunās aprūpes iestādes juridiskā adrese būs Slimnīcas ielā 2, Strūžānos, savukārt struktūrvienības atradīsies līdzšinējās mājvietās Maltā un Dricānu pagasta Pilcenē. “Ieguvumi no plānotās apvienošanas būs sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, vienota darba organizācija, kopēja grāmatvedība un lietvedība, ērtāka un ātrāka saimniecisko jautājumu risināšana, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana un pilnveidošana, kā arī iespēja rīkot vienotus publiskos iepirkumus,” uzsvēra  pastāstīja Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška. “Tāpat arī jaunajā iestādē tiks pārskatīta atlīdzības sistēma, lai par vienādiem pienākumiem darbinieki saņemtu līdzvērtīgu atalgojumu.” 

 

Madara Bērtiņa,
zeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!