Rēzeknes novada sociālie darbinieki piedalās Erasmus + projektā

02.01.2024

Projekti

Bailes, stress, nedrošība un neskaidrība – tās ir tikai dažas no lietām, ar ko ikdienas darbā saskaras sociālie darbinieki, strādājot ar sociāli neaizsargātām iedzīvotāju grupām- bēgļiem, ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, kā arī ar sociālā riska ģimenēm.

Lai palīdzētu sociālajā jomā strādājošajiem emocionāli “nesadegt”, palīdzot citiem, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests kopā ar  novada biedrību “Viedokļu līderu skola”, Latvijas Pašvaldību savienību, kā arī partneriem no Lietuvas un Beļģijas uzsāk Erasmus + projektu “Emocionālās labbūtības un veselības uzlabošana speciālistiem un NVO, kas strādā ar neaizsargātām sociālām grupām Latvijā, Lietuvā un Beļģijā”. Projekta norises laiks ir no 2023. gada decembra līdz 2024. gada oktobrim.

Projekta pirmās aktivitātes notiks jau februārī, kad Rēzeknes novada sociālie darbinieki  apmeklēs Kauņu, lai  iepazītos ar labās prakses piemēriem, ko šajā pilsētā realizē biedrība “Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras” (VLC). Biedrībai uzkrāta nopietna zināšanu bagāža,  ilgstoši strādājot ar sarežģītiem klientiem, tāpēc viņu organizētie semināri būs interesanti un noderīgi visiem  dalībniekiem.

Savukārt aprīlī Latvijas un Lietuvas sociālās jomas speciālisti apmeklēs Briseli, kur sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecību Briselē iepazīsies ar kolēģu darbu Beļģijā.

Jūnijā Lietuvas partneri atbrauks uz Rēzeknes novadu un iepazīsies ar Sociāla dienesta un nevalstisko organizāciju pieredzi, strādājot ar sociālā riska ģimenēm un Ukrainas bēgļiem.

Projekta nobeigumā, oktobrī, Latvijas Pašvaldību savienības organizētā pasākumā, arī citu Latvijas pašvaldību sociālie darbinieki tiks iepazīstināti ar projektā iegūtajām atziņām.

Informāciju sagatavoja
Inta Rimšāne
Rēzeknes novada pašvaldības ārējo sakaru organizatore

Uzziņai:
Erasmus+projektu (Nr. 2023-1-LV01-KA210-ADU-000164014) “Developing the approaches of emotional well-being and mental health for specialists and NGOs working with vulnerable social groups in Latvia, Lithuania and Belgium”finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Valsts izglītības attīstības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienību, ne piešķīrēju iestādi nevar saukt pie atbildības par tiem.

Click to listen highlighted text!