Rēzeknes novads ir gatavs izmantot specializēto transportlīdzekli COVID-19 pacientiem

24.04.2020

AGING IN COMFORT

LATLIT_logo_LAT_full_RGB
COVID-19 pacientiem, kuriem nav personīgās automašīnas, izaicinājums ir nokļūt mājās no ārstniecības iestādes, lai turpinātu atveseļošanās procesu. Izmantot sabiedrisko transportu viņi nedrīkst, palīdzību nesteidz sniegt arī valsts, nedz pašvaldības. Rēzeknes novada dome ir viena no pirmajām, kas vajadzības gadījumā būs gatava transportēt ar koronavīrusu sasirgušos. Šim nolūkam tiks izmatots specializētais transportlīdzeklis – speciāli aprīkots mikroautobuss Volkswagen Crafter, ko pašvaldība iegādājās Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam projekta “Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb “Aging in Comfort” (tulk.- vecumdienas komfortā) ietvaros.
No 2019. gada septembra Rēzeknes novada iedzīvotāji, kam ir vajadzīga sociālā aprūpe, var izmantot šo transportlīdzekli un sociālo aprūpētāju mobilās brigādes pakalpojumus bez maksas. Ikdienā mobilā brigāde dodas pie veciem, vientuļiem un slimiem attālos laukos dzīvojošajiem cilvēkiem un sniedz nepieciešamos pakalpojumus. Mobilā brigāde palīdz uzdevumos, ko seniors nespēj paveikt saviem spēkiem, piemēram, atnest malku, ieskrūvēt spuldzīti, doties uz veikalu, lai iegādātos pārtiku un citas ikdienā nepieciešamās preces.
Jāpiebilst, ka projekta laikā seši Rēzeknes novada sociālie aprūpētaji piedalījās apmācībās par vecāka gadagājuma cilvēku aprūpi mājās. Viņi papildināja zināšanas par senioru veselības problēmām un pašaprūpes pasākumiem, geriatrijas pamatiem un profesionālo ētiku klienta nāves gadījumā. Apmācību tēmas un materiāli apkopoti rokasgrāmatā, kas turpmāk izmantojama ikdienas darbā ar klientiem. Izdoti 200 rokasgrāmatas eksemplāri latviešu un lietuviešu valodā. Tā ir pieejama arī e-versijā projekta pašvaldību tīmekļa vietnēs.
Projekta sociālās jomas speciālistiem bija iespēja arī doties pieredzes apmaiņas vizītē uz Zviedrijas pilsētu Borlange. Vizītes laikā tika apmeklētas vairākas aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanas iestādes, kā arī bija iespēja tikties ar dažādiem speciālistiem, kas pastāstīja par Zviedrijas valsts un vietējās pašvaldības sociālo aprūpi regulējošiem normatīvo dokumentu aspektiem.
Projekta “Aging in Comfort” mērķa grupa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijas- Lietuvas pierobežas reģionā, kuriem projekta sasniegumi arī ilgtermiņā palīdzēs uzlabot dzīves kvalitāti vecumdienās.
Projektā Aging in Comfort kopš 2018. gada maija Rēzeknes novada pašvaldība piedalās kopā ar Biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme”, Rēzeknes pilsētas domi, Daugavpils un Ilūkstes novada pašvaldībām, kā arī Utenas un Molētu rajona pašvaldībām no Lietuvas.
Uzziņai: 
Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674.80 EUR
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Rimšāne, projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā, sadarbībā ar Biedrību Eiroreģions „Ezeru zeme”

Click to listen highlighted text!