Sākusies īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iedzīvotāju un apmeklētāju anketēšana

16.11.2021

Dabas aizsardzība
Foto: Eduards Medvedevs

Līdz gada beigām turpinās  īpaši aizsargājamajās dabas teritoriju  (ĪADT)  apmeklētāju un ĪADT vietējo iedzīvotāju/mājsaimniecību anketēšana,   ko Vidzemes Augstskolas HESPI institūts  veic sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projekta ietvaros 10 populārākajās ĪADT.  Anketēšana uzsākta arī  Rāznas Nacionālajā parkā.

Aptaujas mērķis – noskaidrot  divu galveno mērķgrupu (apmeklētāji un vietējie iedzīvotāji) viedokli un iegūtos datus izmantot ilgtspējīgai resursu pārvaldībai ĪADT un vietējo iedzīvotāju interešu salāgošanai ar dabas aizsardzības, tūrisma un saimnieciskajām interesēm.

 

Katrai no šīm grupām ir izstrādāta mazliet atšķirīga anketa, kas ir pieejama un aizpildāma tiešsaistē.

Anketa Rāznas Nacionālā parka apmeklētājiem atrodama šeit: https://survey123.arcgis.com/share/18289967d62342e38dcc66805f6f0c3a?fbclid=IwAR1lFg3VTDi1tIyuahrl-nmTU_vP_NxgKOVI5HAPp-IIgUg32zenSenFUyk .

Populārākajos apskates objektos (Lielais Liepukalns, Mākoņkalns, Andrupenes purva taka u.c.) ir izvietotas informatīvās lapas ar QR kodu. To noskenējot, var aizpildīt tiešsaistes anketu, atrodoties  dabas objektā. 

Savukārt otra anketa https://survey123.arcgis.com/share/3eb42b9d87ff42a6813bcfbddf39ce0c ir domāta tiem, kuri dzīvo Rāznas NP teritorijā vai kuriem pieder īpašums šajā teritorijā. Savu viedokli aicinām izteikt  ikvienas mājsaimniecības pārstāvi vai no katras paaudzes vienu pārstāvi (ja kopā vienā mājsaimniecībā dzīvo vairākas paaudzes).

 Anketa jāaizpilda līdz 31. decembrim, tomēr aicinām neatlikt uz vēlāku laiku un jau tagad paust savu viedokli.

--------------------------------------------

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija aicina izplatīt informāciju par anketēšanu ĪADT pašvaldībai pieejamos resursos (mājas lapa, sociālie tīkli, vietēji informatīvie  izdevumi), lai iegūtu iespējami objektīvāku vērtējumu un, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, veicinātu Rāznas NP kā vienota tūrisma galamērķa attīstīšanu un ilgstpējīgu resursu pārvaldību. 

 Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija

Galdnieku iela 8, Rēzekne, LV-4601

Tālr. 64605860

Click to listen highlighted text!