Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekta aktualitātes

Publicēts: 22.05.2020

Atjaunots: 25.03.2021

Projektu īstenošana

logo
Kopš šī gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā”.
Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rēzeknes novada teritorijā, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā (2017.-2020. gadam) noteiktajiem infrastruktūras attīstības risinājumiem.
Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā tiks izveidotas divas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas veicot šādas darbības:
1) Grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Dricānu pagasta Pilcenē - tiks veikta viena stāva administratīvās ēkas pārbūve par grupu dzīvokļu māju (8 vietas) , būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu;
2) Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Vecružina" izveide Silmalas pagasta Vecružinā - tiks veikti ēkas vides pieejamības izveides būvdarbi Tiskādu bērnu nama ēkas labā spārna trijos stāvos, būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu izveidojot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, "Atelpas brīža" pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (6 vietas) un Dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (10 vietas).
Projekta kopējais budžets ir 597 936,00 EUR attiecināmās izmaksas, no kurām ERAF finansējums ir 508 245,60 EUR, valsts budžeta dotācija - 26 907,12 EUR, pašvaldības līdzfinansējums - 62 783,28 EUR.
Projekta plānotais ilgums – 18 mēneši: no 2020. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. jūlijam.
Maijā norit aktīvi būvdarbi Pilcenē, kur Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāles “Pilcene” teritorijā vietējā būvfirma SIA “Rēzeknes būvserviss” pārbūvē pašvaldības viena stāva ēku par grupu dzīvokļu māju. Uz 20. maiju jau ir pilnībā veikti demontāžas darbi, cokola siltināšana, logu izbūve, daļēji veikti durvju, sienu un griestu montāžas un sagatavošanas apdarei darbi, turpinās ūdensvada, kanalizācijas, ventilācijas, apkures, elektroapgādes u.c. saistīto tīklu izbūves darbi.
Kopš aprīļa sākuma ir uzsākti arī būvdarbi Vecružinā, kur SIA “Rēzeknes būvserviss” triju stāvu ēkā – Tiskādu bērnu nama ēkas labajā spārnā pielāgos telpas sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionālie traucējumiem. Maija mēnesī gandrīz pilnībā veikti demontāžas darbi un uzsākti iekšējās apdares darbi, norit lifta pamatu izbūve.
Būvdarbus gan Pilcenē, gan Vecružinā plānots pabeigt 2020. gada decembrī.
Projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā:
Brigita Arbidāne, 64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv
Pilcenes ēkas pārbūveGrupu dzīvokļa istabiņa PilcenēDemontāžas darbi VecružināVecružinas iekšdarbi

Click to listen highlighted text!