Stiprina pašvaldības un iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvju sadarbību

14.02.2023

Pagastu ziņas

Šī gada janvārī un februārī Rēzeknes novada iedzīvotāju konsultatīvo padomju (IKP) pārstāvji piedalās tiešsaistes nodarbībās, ko Rēzeknes novada pašvaldība organizē sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un domnīcu “Providus”. Nodarbību mērķis ir veicināt IKP un novada pašvaldības sadarbību, palīdzēt IKP pārstāvjiem labāk izprast pašvaldības darbu un līdzdalības iespējas, kā arī sniegt ieteikumus pagasta iedzīvotāju aktivizēšanai.

Nodarbības notiek projekta “Iedzīvotāju konsultatīvo padomju stiprināšana Rēzeknes novadā” ietvaros. Tās vada domnīcas “Providus” vadošās pētnieces Līga Stafecka un Agnese Frīdenberga, konsultācijas sniedz Rēzeknes novada pašvaldības speciālisti.   

Pirmajā nodarbībā British Council pārstāvniecības Latvijā kopienu attīstības konsultantes Kristīnes Ļeontjevas vadībā IKP pārstāvji guva ierosmi aktivitāšu īstenošanai ar sava pagasta iedzīvotājiem, piemēram, klātienes tikšanās vai iedzīvotāju aptaujas organizēšanai. Ar iedvesmojošiem pieredzes stāstiem dalījās Dvietes kopienas aktīviste Elīna Stapkeviča un biedrības “Dēms” valdes locekle Anita Birzniece.

Otrajā nodarbībā, kurā piedalījās Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka, dalībnieki uzzināja vairāk par pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesu un iedzīvotāju līdzdalības iespējām.

Trešajā nodarbībā IKP pārstāvji guva priekšstatu par attīstības plānošanu pašvaldībā un to, kā tiek izvērtēts, kuros projektos tiks ieguldīti finanšu līdzekļi. Ieskatu tēmā sniedza Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Brigita Arbidāne un teritorijas plānotāja Inga Ūsāne.

Savukārt, ceturtajā –  noslēdzošajā – kursa nodarbībā dalībnieki izzinās pašvaldības budžeta izstrādi un iedzīvotāju iesaistes iespējas šajā procesā.  Par šiem jautājumiem vairāk pastāstīs Rēzeknes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija Ančikovska.

Līdz marta beigām iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvji tiks aicināti pielietot jaunās zināšanas praksē un īstenot aktivitātes ar sava pagasta iedzīvotājiem, lai uzzinātu, kas viņiem ir patiešām aktuāls. IKP pārstāvji saņems konsultācijas un varēs pretendēt uz finansiālu atbalstu aktivitātes īstenošanai.  

Par projektu

Projekta  “Iedzīvotāju konsultatīvo padomju stiprināšana Rēzeknes novadā” mērķis ir veicināt dialogu un informācijas apriti starp iedzīvotājiem, pagastu pārvaldēm un pašvaldību, kā arī iesaistīt lēmumu pieņemšanas procesā plašāku vietējo iedzīvotāju skaitu, īpašu uzmanību pievēršot mazaktīvo cilvēku iesaistei. Projekta ietvaros ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada martam Rēzeknes novadā notiek izglītojoši semināri, darbnīcas un pieredzes apmaiņas pasākumi iedzīvotāju konsultatīvo padomju un pašvaldības pārstāvjiem.

Foto: Inese Kalniņa

Click to listen highlighted text!