Tiek uzlabota ceļu infrastruktūra Rēzeknes novadā

Ar mērķi veicināt Rēzeknes novada pašvaldības transporta infrastruktūras attīstību, Rēzeknes novada pašvaldība 2021. gada pavasara beigās jeb vasaras sākumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedza un saņēma atbalstu četru pašvaldības investīciju projektu īstenošanai “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Nautrēnu pagastu apvienībā”, “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Dricānu pagastu apvienībā”, “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Kaunatas pagastu apvienībā” un “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Maltas pagastu apvienībā”.

2021. gada vasaras vidū ir uzsākta minēto projektu realizēšana, izmantojot valsts aizdevumus pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, projektu īstenošana plānota līdz 2022. gada oktobrim.

Projektā “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Nautrēnu pagastu apvienībā” paredzēta:

 • autoceļa Nr.4408 “Bērzgale – Čumine – Meirāni” (0,913 km), Bērzgales pagastā (būvnieks SIA “Vaivars”, būvuzraugs SIA “BaltLine Globe” , autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”) pārbūve,
 • autoceļa Nr. 6601 “Liuzinīki – Kozlova” (0,408 km), Lendžu pagastā (būvnieks SIA “Vaivars”, būvuzraugs SIA “BaltLine Globe” , autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”) pārbūve,
 • Saules ielas (0,671 km), Rogovkā, Nautrēnu pagastā (būvnieks personu apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”), būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”) pārbūve.

Investīciju projekta būvdarbu kopsummu ir EUR 531 551,67, Valsts kases aizņēmums 85% jeb EUR 451 818,92  un pašvaldības līdzfinansējums 15% jeb EUR 79 732. 

Projekta ietvaros pārbūvējamās transporta infrastruktūras kopgarums ir 1,992 km.

Projektā “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Dricānu pagastu apvienībā” paredzēta:

 • autoceļa Nr. 7803 “Kozori – apvedceļš – M.Garanči”, (0,974 km), Ozolmuižas pagastā(būvnieks VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, būvuzraugs SIA “RoadLat”, autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”) pārbūve,
 • autoceļa Nr. 7417 “Centra ceļš” (0,800 km), Nagļos, Nagļu pagastā (būvnieks personu apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”), būvuzraugs SIA “RoadLat”, autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”) pārbūve,
 • autoceļa Nr. 7425 “Zvejsalas ceļš” (2,164 km), Nagļu pagastā (būvnieks VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, būvuzraugs SIA “KEM”, autoruzraudzību veic SIA “Polyroad”) pārbūve,
 • autoceļa Nr. 7403 “Rebļu ceļš” (0,556 km), Īdeņā, Nagļu pagastā (būvnieks personu apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”), būvuzraugs SIA “KEM”, autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”) pārbūve,
 • autoceļa Nr. 5030 “Viļumi – Pilcene” (2,692 km) Dricānu pagastā (būvnieks personu apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”), būvuzraugs SIA “RoadLat”, autoruzraudzību veic SIA “RK Projekti”) pārbūve,
 • autoceļa Nr.7805 “Spundžāni – Drejerovka – Mazie Garanči” (0,760 km), Ozolmuižas pagastā (būvnieks SIA “Pamatceļš”, būvuzraugs SIA “RoadLat”, autoruzraudzību veic SIA “KEM”) pārbūve.

Investīciju projekta būvdarbu kopsumma ir EUR 960 300,45, Valsts kases aizņēmums 85% jeb EUR 816 255,38 un pašvaldības līdzfinansējums 15% jeb EUR 144 045,07.

Projekta ietvaros pārbūvējamās transporta infrastruktūras kopgarums ir 7,946 km.

Projektā “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Kaunatas pagastu apvienībā” paredzēta:

 • autoceļa Nr.4629 “Čornaja – Melnais Dukstigals” (0,999 km), Čornajas pagastā (būvnieks SIA “Pamatceļš”, būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “RK Projekti”) pārbūve,
 • autoceļa Nr. 6205 “Vilkakrogs – Jaunsloboda” (4,563 km), Kaunatas pagastā (būvnieks SIA “Pamatceļš”, būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “KEM”) atjaunošana,
 • autoceļa Nr.6218 “Vecsloboda – Idzipole” (3,140 km), Kaunatas pagastā (būvnieks SIA “Pamatceļš”, būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “KEM”) atjaunošana.

Investīciju projekta būvdarbu kopsumma ir EUR 470 956,82,  Valsts kases aizņēmums 85% jeb 400 313,29  un pašvaldības līdzfinansējums 15% jeb EUR 70 643,53.

Projekta ietvaros pārbūvējamās/ atjaunotās transporta infrastruktūras kopgarums ir 8,702 km.

Projektā “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Maltas pagastu apvienībā” paredzēta:

 • Pļavu ielas (0,140 km), Štikānos, Silmalas pagastā (būvnieks VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”) atjaunošana,
 • Dīķu ielas (1,340 km), Štikānos, Silmalas pagastā (būvnieks personu apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”), būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “Projekts 3”) atjaunošana,
 • Parka ielas (0,275 km), Maltā, Maltas pagastā (būvnieks personu apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”), būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “Global Project”) atjaunošana.

Investīciju projekta būvdarbu kopsumma ir EUR 237 284,41, Valsts kases aizņēmums 85% jeb EUR 201 691,75 un pašvaldības līdzfinansējums 15% jeb EUR 35 592,66.  

Projekta ietvaros atjaunotais transporta infrastruktūras kopgarums ir 1,755 km. 

Visos minētajos projektos uz doto brīdi ir noslēgti pilnīgi visi līgumi ar projektu realizēšanā iesaistītajām pusēm, pirmie būvdarbi tika uzsākti jau augustā, sakārtojot visas nepieciešamās ar būvdarbu uzsākšanu veicamās formalitātes, visos ceļos būvniecības procesam jābūt uzsāktam ne vēlāk kā 2021. gada septembra beigās.

 

Projektu vadītāja Inga Zapāne 
Foto: Kristaps Kaļva

Click to listen highlighted text!