Turpinās ielu infrastruktūras attīstīšana Viļānu pilsētā

Viļānos turpinās ielu infrastruktūras attīstīšana, kas tiek organizēta atbilstoši attīstības programmai, pašvaldības lēmumiem un pieejamajam finansējumam.

Būvdarbi tiek turpināti pagājušajā gadā uzsāktajās Brīvības un Dārza ielu pārbūvēs. Visā pārbūvējamā Dārzu ielas posmā tiek veikta komunikāciju pārbūve – sadzīves kanalizācija, ūdensvads, ielu apgaismojums, kā arī asfaltbetona seguma ieklāšana. Brīvības ielā ir pabeigta lielākā daļa plānoto ielas un tilta pārbūves darbu, to plānots nodot ekspluatācijā šī gada rudenī.

Pabeigti darbi Kalēju ielā, ieklāts asfaltbetona segums un veikti labiekārtošanas darbi.

Uzsākti Celtnieku ielas pārbūves darbi. Projektā paredzēta jaunu automašīnu stāvvietu izbūve un esošo pārbūve, kā arī ielas seguma atjaunošana.

Click to listen highlighted text!