Lāzertehnoloģijas pārsteidz un ieinteresē

25.01.2018

EUCIDA

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību 2017. gada oktobrī un novembrī organizēja seminārus par lāzertehnoloģiju pielietošanu digitālajā mākslā un dizainā. Semināri tika organizēti projekta EUCIDA – „European Connections in Digital Arts” („Digitālā māksla aptver Eiropu”) ietvaros. Projekta mērķis ir paplašināt jauniešu zināšanas par digitālo mākslu un lāzertehnoloģiju pielietošanu savu radošo ideju īstenošanā.
Semināru cikla sākumā RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Prof. Ļubomirs Lazovs iepazīstināja dalībniekus ar lāzeru uzbūvi un to darbības pamatprincipiem, lāzeru veidiem un drošības noteikumiem, kuri jāievēro, strādājot ar lāzersistēmām. Dalībniekiem tika izskaidrotas lāzeru drošības klases un potenciālās sekas drošības noteikumu neievērošanas gadījumos. Tika demonstrētas aizsargbrilles, kuras paredzētas redzes aizsardzībai, strādājot ar dažādu veidu lāzeriem. Brīdinājuma zīmes par lāzerstarojumu, citi drošības līdzekļi un bīstamības pakāpes tika pārrunātas pirmajā tikšanās reizē.
Nākamajā seminārā RTA maģistra studiju programmas „Lāzertehnoloģijas” direktors un Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra vadītājs Dr.phys., Mg.oec. Pāvels Narica un šī centra laborants Antons Pacejs iepazīstināja semināra dalībniekus par lāzerstarojuma mijiedarbību ar dažādiem materiāliem. Tika izrunātas šīs tehnoloģijas priekšrocības, trūkumi un īpatnības, kuras rodas dažādu materiālu lāzerapstrādes procesā. Teorētiskie pamati par lāzerstara izmantošanu tādos apstrādes veidos kā marķēšana, gravēšana, griešana un metināšana tika iztirzāti un ar paraugu palīdzību uzskatāmi parādīti, dodot priekšstatu par šīs tehnoloģijas pielietojumu gan mūsdienu ražošanas procesu izpildē, gan iespēju integrēt lāzertehnoloģijas savu radošo darbu īstenošanā.
Lāzertehnoloģiju izmantošana dažādu materiālu apstrādē nav iedomājama bez lāzerstara skenēšanas ceļa programmēšanas. Līdz ar to RTA Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecības centrā tika organizēts seminārs par rasējumu sagatavošanu darbam ar lāzeriekārtām vektorgrafikas lietotnēs. Semināra laikā tika izrunātas būtiskas nianses datņu veidošanā turpmākai lāzeriekārtu programmēšanai, kā arī tika noteiktas nozīmīgas atšķirības rastra un vektoru grafikā. Šī semināra laikā interesentiem tika dots uzdevums vektorgrafikas lietotnē „Inkscape” uzrasēt sniegpārslu. Darba laikā jaunieši izmantoja kreatīvus un atjautīgus veidus savu personīgu sniegpārslu veidošanā.
Noslēguma seminārā dalībnieki apmeklēja RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētniecisko centru, kur klātienē varēja apskatīt tādas dažādu veidu lāzersistēmas kā „Trumpf” lāzersistēmu ar izejas maksimālo jaudu 4kW, „Rofin” firmas lāzeriekārtu ar iespēju apstrādāt virsmas 4 ns režīmā, kā arī veca tipa CO2 un cietvielu lāzersistēmas, kas ļāva dalībniekiem gūt priekšstatu, cik strauji attīstās tehnoloģijas šajā nozarē. Līdz ar semināru cikla beigām interesentiem tika izgatavotas iepriekš uzrasētas sniegpārslas, izmantojot CO2 lāzersistēmu, kā arī ar optiskās šķiedras lāzeriekārtas palīdzību dalībniekiem tika izgatavoti personīgie piekariņi.
2018. gadā turpināsies semināru cikls par lāzertehnoloģiju pielietošanu digitālajā mākslā un dizainā (vadīs RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra vadītājs Pāvels Narica un darbinieks Antons Pacejs), kā arī tiks rīkoti astoņi semināri par moderno dizainu (vadīs RTA lektores Diāna Apele un Silvija Mežinska). Nodarbības notiks gan Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, gan Lūznavas muižā, kur projekta ietvaros 2017. gada vasarā iegādāta moderna CO2 lāzeriekārta. Pieteikšanās semināriem pie projekta vadītājas Intas Rimšānes, rakstot uz e-pastu: inta.rimsane@rezeknesnovads.lv.
Jāuzsver, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā turpinās ziemas uzņemšana maģistru studiju programmā „Lāzertehnoloģijas”, kur aicinām pieteikties visus interesentus. Vairāk informācijas: http://www.lazer.rta.lv/ vai pa tālruni 29273276 (Pāvels Narica).
Antons Pacejs,
RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra laborants 
Eduarda Medvedeva foto (www.rezeknesnovads.lv)
Fotogalerija
 

Click to listen highlighted text!