Turpinās projekta „Step2Peak, Activate&Respond2Kids” aktivitātes

08.05.2013

SPARK

No 11. līdz 15. aprīlim Comenius Regio projekta „Step2Peak, Activate&Respond2Kids”ietvaros 14 Rēzeknes novada un Rēzeknes augstskolas izglītības darbinieku delegācija viesojās Sisakas-Moslavinas pašvaldībā Horvātijā. Starp  delegācijas dalībniekiem bija gan dažādu mācību priekšmetu pedagogi, gan pašvaldības darbinieki. Galvenā aktivitāte šīs vizītes laikā bija partneru tikšanās, kura tika organizēta Sisakas-Moslavinas apgabala centrā 2013.gada 12.aprīlī un to vadīja Sisakas-Moslavinas apgabala prefekta vietnieks un nodibinājuma apdāvinātajiem bērniem „ISKRA’” valdes prezidents Andrija Rudics. Tikšanās laikā abi reģioni prezentēja īstenotās projekta aktivitātes un sasniegtos projekta rezultātus. Partneri pauda pārliecību, ka projekta rezultāti sniedz abpusēju labumu, un ka tie ir palīdzējuši sasniegt projekta mērķus, kuru starpā ir izglītības sistēmas kvalitātes un efektivitātes palielināšana.
Otra galvenā ievirze partneru sarunas laikā: iespējamie sadarbības projekti nākotnē. Abas puses izrādīja neviltotu interesi par sadarbību, un kā galvenie virzieni tika minēti tradicionālā kultūra, dabaszinību apguve ārpus klases robežām, kā arī pedagogu apmaiņa.
Tikšanās turpinājās Petrinjas vidusskolā, kur notika kopīga tradicionālo ēdienu gatavošana un degustēšana. Mūs pārsteidza un iepriecināja vidusskolas puišu daudzbalsīgais ansamblis.
Vizītes laikā Horvātijā apmeklējām arī Opātiju Adrijas jūras krastā, kur bija noorganizēta tikšanās ar pašvaldības pārstāvēm: pilsētas mēra vietnieci Marinu Gašparicu un izglītības darba speciālisti Martu Berčicu. Interesanti bija redzēt kā iekārtota deputātu sēžu telpa, kura ir īpaši aprīkota un acīmredzot kalpo tikai šim vienam mērķim, un tādā veidā demonstrē arī lokālpatriotismu un cieņu pret tautas kalpiem”. Stāstījumā par darbu ar bērniem un jauniešiem īpaši iedvesmoja tas, ka Horvātijā ik gadu tiek nominētas bērniem draudzīgākās pilsētas/pašvaldības. Kāpēc gan šādu praksi neieviest arī pie mums- Rēzeknes novadā, organizējot konkursu „Bērniem draudzīgākais pagasts”? Tas rosinātu padomāt par dažādu iestāžu, objektu pieejamību visai ģimenei, par pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu piedāvājuma dažādošanu un „tēla spodrināšanu”, par pasākumu piedāvājumu un par… Tā varētu nosaukt vēl daudz citu virzienu, kuri varētu tikt izvirzīti kā kritēriji šādā konkursā.
Nelielais kalnu ciematiņš Fužine, kurā horvāti tradicionāli ierodas sagaidīt Jauno gadu, pārsteidza ar savu plašo piedāvājumu tūrisma jomā: sakopta vide, īpašs akcents uz aktīvo tūrismu (pastaigu takas, aktīvās atpūtas parks), nakšņošanas un ēdināšanas serviss un virkne citu.
Paldies projekta koordinatorei Kristinai Štimacai un pašvaldības darbiniecēm no Sisakas-Moslavinas pašvaldības, kuras parūpējās par saturīgo un interesanto programmu, bija visur klātesošas un gādāja par mūsu grupas labsajūtu.
Elita Opincāne,
projekta asistente

Click to listen highlighted text!