Turpinās projekta “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana

2022. gada 27. jūnijā starp pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par projekta “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana ” Nr. 4.2.2.0/21/A/033 īstenošanu.

2023. gada 15. maijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA ““Erbauer group””, kura sākot ar jūniju veic Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas ēkā. Viļānu Mūzikas un mākslas skola ir Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāde. Ēka atrodas Kultūras laukumā 1, Viļānos, Rēzeknes novadā.

Projekta sasniedzamie rezultāti ir – primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 185 697,22 kWh gadā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā 30,78 t CO2 ekvivalenta. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 89,77 kWh/m2 gadā.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta vadītāja Līga Pelse, 26604650, liga.pelse@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!