Turpinās projekta “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana

01.09.2023

Projekti

2022. gada 27. jūnijā starp pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par projekta “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana ” Nr. 4.2.2.0/21/A/033 īstenošanu.

2023. gada 15. maijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA ““Erbauer group””, kura sākot ar jūniju veic Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas ēkā. Viļānu Mūzikas un mākslas skola ir Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāde. Ēka atrodas Kultūras laukumā 1, Viļānos, Rēzeknes novadā.

Galvenās projekta darbības ir ēkas būvdarbu veikšana:

  1. ārsienu siltināšana, t. sk., logu un durvju ailas, un sienu pret bēniņu telpu siltināšana;
  2. bēniņu siltināšana, jumta seguma nomaiņa, kā arī vēdināšanas kanālu un izvadu sakārtošana, ventilācijas šahtu un kanālu tīrīšana;
  3. esošo stikla konstrukciju nomaiņa pret jauniem logiem, logu aprīkošana ar gaisa pieplūdes vārstiem;
  4. ārdurvju un bēniņu lūkas nomaiņa;
  5. pamatu siltināšana;
  6. grīdas siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana;
  7. siltumavota nomaiņa, esošo apkures cauruļu izolēšana un nomaiņa;
  8. apgaismojuma sistēmas uzlabošana) un būvuzraudzība.

Projekta sasniedzamie rezultāti ir – primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 185 697,22 kWh gadā un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums gadā 30,78 t CO2 ekvivalenta. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei ir 89,77 kWh/m2 gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 651 991,80 EUR,

attiecināmās izmaksas ir 422 571,74 EUR, no tām ERAF finansējums 359 185,97 EUR, valsts budžeta dotācija 19 015,73 EUR un pašvaldības finansējums 44 370,04 EUR, un neattiecināmās izmaksas 229 420,06 EUR. Projekta ilgums ir 19 mēneši.

Foto atspoguļoti uz septembra sākumu paveiktie darbi

Projekta vadītāja Līga Pelse, 26604650, liga.pelse@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!