ŪTAC “BĀKA” projekta ietvaros pieejams bezmaksas inventārs

2017. gada otrajā ceturksnī tika uzsākta Rēzeknes novada pašvaldības LEADER projekta “Inventāra iegāde ŪTAC BĀKA” īstenošana (biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā ES ELFLA projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”).
Projekta mērķis bija veicināt Ūdenstūrisma attīstības centra "Bāka" piedāvāto bezmaksas pakalpojumu attīstību, uzlabojot jau esošo infrastruktūru - papildinot publiskā interneta piekļuves punkta sniegtās iespējas un izveidojot jaunu iespēju putnu un dabas izzināšanā, iegādājoties daudzfunkcionālo lāzerprinteri, spoguļkameru, binokļus un sauszemes teleskopu.
Projekts tika īstenots pa daļām. Pirmajā daļā tika iegādāts printeris LEXMARK CX317dn un spoguļkamera NIKON D5300, kas kalpo ŪTAC "Bāka" notiekošo publisko pasākumu norises dokumentēšanai, pasākumu afišu un preses relīžu fotomateriāla veidošanai. ŪTAC "Bāka" ir pieejams publiskā interneta pieejas punkts (kopš 2015. gada), kas dod iespēju ikvienam bez maksas izmantot interneta piekļuvi un datoru. Lai papildinātu šo pakalpojumu, projekta ietvaros iegādātais daudzfunkcionālais printeris dod apmeklētājiem iespēju izdrukāt, ieskenēt vai nokopēt sev nepieciešamo informāciju bez maksas.

Projekta kopējais budžets ir 4486.84 Eur (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 4038.15 Eur, pašvaldības līdzfinansējums – 448.69 Eur. Projekts tika realizēts no 08.2017 līdz 08.2018.

Dricānu apvienības pārvaldes vadītāja vietniece saimnieciskajos jautājumos Valentīna Puste, 26334750, info@gaigalava.lv,
Click to listen highlighted text!