Uzņēmēji aicināti izveidot darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā

Darba devēji arī šogad tiek aicināti pieteikties nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot)) īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.
Darba devēji var pieteikties pasākuma īstenošanai līdz 2020. gada 3. aprīlim, aizpildot nepieciešamos dokumentus (pielikumā). Aizpildītās anketas var iesniegt vietējā NVA filiālē (dokumentu pastkastītē) vai sūtot elektroniski uz Ingrida.Ancupane@nva.gov.lv parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Plašāka informācija par pasākumu ir pieejama šeit: https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=574
Neskaidrību gadījumā, sazināties ar kādu no NVA Rēzeknes filiāles nodarbinātības organizatorēm (https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=27) vai ar Rēzeknes novada pašvaldības izglītības un uzņēmējdarbības Izglītības - uzņēmējdarbības kontaktpunktu (IUK) komercdarbības speciālisti Maiju Hartmani pa e-pastu maija.hartmane@rezeknesnovads.lv, vai zvanot pa tālruni 29110372.
 IUK komercdarbības speciāliste Maija Hartmane
Darba pienākumu apraksts
Darba vietu saraksts
Pieteikuma veidlapa

Click to listen highlighted text!