Uzsākta 4 projektu Rēzeknes novada pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanas īstenošana

18.01.2024

Projekti

Uzsākta 4 projektu īstenošana:

Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008
“Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana”

Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/010
“Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā energoefektivitātes uzlabošana”

Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/005
“Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”

Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/009
“Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā energoefektivitātes uzlabošana”

2024. gada sākumā Rēzeknes novada pašvaldība parakstīja Vienošanās par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektu ieviešanu.

Projektu mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības ēku energoefektivitāti un samazināt ikgadējo ēku primārās enerģijas patēriņu, sasniedzot ēku enerģijas ietaupījumu, ieviešot efektīvākus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošus pasākumus ēku energoefektivitātes un siltumnoturības uzlabošanai.
Plānotais projektu īstenošanas ilgums ir 24 mēneši.

Projekta vadītāja, Evita Igaune
64607203
evita.igaune@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!