Uzsākta projekta “Green palette v.2.0.” īstenošana

2023. gada 16. jūnijā  biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” uzsāka projekta LVIII-058 “Kopīgās projektu “Zaļā palete un “Nattour” aktivitātes vides pārvaldībā” , akronīms “Green palette v.2.0.” īstenošanu, organizējot projekta atklāšanas pasākumu un projekta uzraudzības gupas atklāto sanāksmi Balvos.

 Projektā “Green palette v.2.0.” ir apvienoti divi Pārrobežu sadarbības programmas projekti, kas tik īstenoti iepriekšējās kārtās – projekts “Zaļā palete”, kur vadošais partneris bija biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” un projekts “Nattour”, kuru vadīja Ludzas novada pašvaldība. Jaunajā projektā tiks stradāts, lai nostiprinātu iepriekšējos abos projektos sasniegtos rezultātus un izplatītu veiksmīgāko iegūto pieredzi vides pārvaldības jomā pašvaldībās un veicinatu plašākas sabiedrības izpratni par dabas nozīmi.

Vispārējais projekta “Green palette v.2.0.” mērķis ir paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot dažādas mērķa grupas daudzveidīgās aktivitātēs. Galvenie projekta sasniedzamie rezultāti:
1)  tiks pilnveidotas piecas dažādas iniciatīvas dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas veicināšanai 4 partneru pašvaldībās: ugunsdrošības uzlabošana vietējā pašvaldības līmenī; zaļā domāšana un atkritumu samazināšanas veicināšana; pārdomāta vietējo ūdenstilpju apsaimniekošana; “zaļā dzīvesveida” un vides izglītības veicināšana; plašākas sabiedrības izpratnes veicināšana par dabas nozīmi;

2) vismaz 300 personas tiks aktīvi iesaistītas  vides un izpratnes par vidi veicināšanas pasākumos.

Galvenās projekta aktivitātes ietver pieredzes apmaiņas pasākumu, seminārus, meistarklases par vides pārvaldības un dabas izglītības tēmām, kā arī projekta ietvaros paredzēti  iedzīvotāju iesaistes pasākumi un dažāda aprīkojuma iegāde.

Projekta vadošais partneris ir biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, un 4 sadarbības partneri: Balvu novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība un Rēzeknes novada pašvaldība,.

Projekta īstenošanas laiks no 2023. gada 16. aprīla līdz 2023. gada 15. novembrim. Projekta kopējais budžets ir  296 479 EUR, projekta līdzfinansējums Pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020. gadam ir 266 831,10 EUR.

Sagatavoja: Ineta Bordāne biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” projekta vadītāja asistente

Foto: I.Jaunžeikare, I.Bordāne

Click to listen highlighted text!