Uzsākta projekta “Tiesāšanas iemaņu veidošana Volejbola sporta spēlēs Rēzeknes novada jauniešiem” īstenošana

20.02.2024

Sports

Biedrība “Esi vasals” ES ELFLA programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros uzsāk LEADER projektu Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000003 “Tiesāšanas iemaņu veidošana Volejbola sporta spēlēs Rēzeknes novada jauniešiem” īstenošanu Maltas vidusskolas telpās.

Projekta mērķis - īstenot apmācības kursu volejbola spēles tiesāšanā, veicinot jauniešu interesi par sporta veida tiesneša karjeru.

Mērķa grupa - Rēzeknes novada jaunieši, kuriem interesē apgūt volejbola sporta veida tiesāšanas prasmes un nodrošināt tiesāšanu vietēja mēroga sacensībās.

Projekta laikā ieplānotas 5 nodarbības, kuras vadīs Rēzeknes novada Sporta skolas treneris/tiesnesis Arnis Žogots. 1 nodarbība notiks 21.februārī plkst.16:30 Maltas vidusskolas telpās.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 1712 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, publiskais finansējums ir 1540,80 EUR, Biedrības “Esi vasals” līdzfinansējums – 171,20 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Sagatavoja projekta vadītāja Arnita Poiša

Click to listen highlighted text!