Veiks Lūznavas muižas izpēti

Lai varētu uzsākt Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbus, Rēzeknes novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA „Konvents” par šīs ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti un uzmērīšanu. Lūznavas muiža ir kultūrvēsturisks piemineklis, un šādas darbības ir nepieciešamas, lai atjaunotu tās vēsturisko pievilcību, saglabājot tās autentiskumu.
Kopējās izpētes izmaksas sastāda 11 394 latus (ar PVN). Pēc tās veikšanas nākamais solis būs tehniskā projekta izstrāde, tai skaitā iespēju robežās tiks radīti arī muižas telpu interjeru projekti. Kā prognozē novada pašvaldības speciālisti, reāli rekonstrukcijas darbi varētu tikt uzsākti nākamā gada pavasarī.
Jāatgādina, ka Lūznavas muiža tiks atjaunota, pateicoties pašvaldības realizētajam projektam, kam finansējumu piešķīris Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekta beigu termiņš ir 2012.gada septembris.
eiropa

Click to listen highlighted text!