Veiktas izmaiņas Rēzeknes novada kultūras pieminekļu aizsardzības zonās

31.10.2022

Pagastu ziņas

Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, tiem tiek noteiktas aizsardzības zonas. Atbilstoši normatīvajiem aktiem ap kultūras pieminekļiem pilsētās vai lauku apdzīvotajās vietās aizsardzības zona tiek noteikta 100 vai 500 metru attālumā. Pašvaldībai un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei ir tiesības izvērtēt aizsardzības zonas apgrūtinājuma samērīgumu un precizēt to.

Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti’’ sagatavoja individuālo aizsardzības zonu grozījumu priekšlikumus arheoloģijas un arhitektūras pieminekļiem Rēzeknes novadā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, izvērtējot sagatavotos priekšlikumus, sniedza aizsardzības zonas uzturēšanas režīma noteikumus arhitektūras pieminekļiem un atbalsta individuālās aizsardzības zonas grozījumu projektu arheoloģijas pieminekļiem.

Rēzeknes novada pašvaldība norāda, ka aizsardzības zonu izmaiņas ir pozitīva ziņa tiem, kam nekustamie īpašumi atrodas minēto kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, jo aprobežojumi ap tiem ir samazinājušies.

Pieminekļi, kuru aizsardzības zonās tika veiktas izmaiņas:

Dricānu apvienības pārvaldē:

  • Arheoloģijas pieminekļi - „Kūzmu senkapi’’ Dricānu pagastā (aizsardzības Nr.1970), „Lazdavnieku senkapi (Kundziņkalns)’’ Nagļu pagastā (aizsardzības Nr.2038), „Ideņu pilskalns un senkapi (Kara kapi)’’ Nagļu pagastā (aizsardzības Nr. 2037);
  • Arhitektūras pieminekļi – Pilcenes katoļu baznīca Dricānu pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5802), Kapu vārti Nagļos (valsts aizsardzības Nr. 5838), Nagļu katoļu baznīca Nagļos (valsts aizsardzības Nr. 5839), Uļjanovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Sakstagala pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5863), Leimanišķu krucifikss Kantinieku pagastā (valsts aizsardzības Nr. 6131);

Nautrēnu apvienības pārvalde:

  • Arheoloģijas pieminekļi - „Micānu Kirkas kalns – pilskalns’’ Bērzgales pagastā (aizsardzības Nr.1963), „Krieviņu senkapi (Kara kapi)’’ Vērēmu pagastā (aizsardzības Nr.2061), „Greivuļu senkapi (Kapu sils)’’ Vērēmu pagastā (aizsardzības Nr.2063), „Plikpurmaļu senkapi (Kara kapi)’’ Vērēmu pagastā (aizsardzības Nr.2064), „Sondaru viduslaiku kapsēta’’ Verēmu pagastā (aizsardzības Nr.2066);
  • Arhitektūras pieminekļi - Puderovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Audriņu pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5798), Ilzeskalna (Kuļņevas) pareizticīgo baznīca-kapliča Ilzeskalna pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5814), Sarkaņu katoļu baznīca Lendžu pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5816), Zvanu tornis, Kapliča Lendžu pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5817);

Viļānu apvienības pārvalde:

  • Arheoloģijas pieminekļi - „Trūpu Velna akmens – kulta vieta’’ Viļānu pagastā (aizsardzības Nr.2068), „Trūpu viduslaiku kapsēta’’ Viļānu pagastā (aizsardzības Nr.2069);
  • Arhitektūras pieminekļi - Viļānu katoļu baznīcas un klostera apbūve (valsts aizsardzības Nr. 5875), Klosteris (valsts aizsardzības Nr. 5876), Viļānu katoļu baznīca (valsts aizsardzības Nr. 5877), Žogs un vārti Viļānos (valsts aizsardzības Nr. 5878);

Kaunatas apvienības pārvalde:

  • Arheoloģijas pieminekļi - „Puncuļu senkapi (Kara kapi)’’ Čornajas pagastā (aizsardzības Nr.1975), „Janapoles senkapi’’ Griškānu pagastā (aizsardzības Nr.1993), „Janapoles Upuru vīksna – kulta vieta’’ Griškānu pagastā (1994), „Asticu viduslaiku kapsēta’’ Kaunatas pagastā (aizsardzības Nr.2003), „Kaunatas senkapi’’ Kaunatas pagastā (aizsardzības Nr.2006), „Dvarču senkapi (Dvarču kalns)’’ Mākoņkalna pagastā (aizsardzības Nr.2016), „Škrabu senkapi I, II’’ Mākoņkalna pagastā (aizsardzības Nr.2017), „Malūkstu senkapi’’ Mākoņkalna pagastā (aizsardzības Nr.2021);
  • Arhitektūras  pieminekļi - Melnā Dukstigala katoļu baznīca Čornajas pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5803), Kaunatas katoļu baznīca Kaunatas pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5815), Stoļerovas kapela Stoļerovas pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5871), Žogs ar vārtiem Stoļerovas pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5872);

Maltas apvienības pārvalde:

  • Arheoloģijas pieminekļi - „Vinmines pilskalns’’ Feimaņu pagastā (aizsardzības Nr.1982), „Rozentovas senkapi (Kara kapi)’’ Maltas pagastā (aizsardzības Nr.2035), „Pušas pilskalns I’’ Pušas pagastā (aizsardzības Nr.2048), „Pušas pilskalns II’’ Pušas pagastā (aizsardzības Nr.2049);
  • Arhitektūras  pieminekļi - Feimaņu katoļu baznīca Feimaņu pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5805), Feimaņu muižas parks Feimaņu pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5806), Feimaņu katoļu baznīcas zvanu tonis Feimaņu pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5807), Sanatorija “Rāzna” Lūznavas pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5824), Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Ozolaines pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5840), Prezmas katoļu baznīca Silmalas pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5866), Parks Silmalas pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5867), Tiskādu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Silmalas pagastā (valsts aizsardzības Nr. 5870);

Sagatavoja: Rēzeknes novada pašvaldības

Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

Eva Proveja

Click to listen highlighted text!