Ozolmuižas Sv. Pētera un Sv. Pāvila Romas katoļu baznīca

Baznīca celta 1820. gadā par grāfu Jāzepa un Marijas Plāteru - Zībergu līdzekļiem. Tā ir akmens būve ar nelielu zvanu torni. Lielais mūra altāris ir ar četrām kolonnām un ar lielu masīvu krustu.
Ozolmuižas baznīca celta, godinot Svēto Pēteri un Svēto Pāvilu. Tā ir akmens būve ar nelielu zvanu torni. Par to, ka šajā teritorijā vēl agrāk būtu atradusies baznīca, ziņu nav.
Ozolmuiža jau no pirmsākumiem bijusi patstāvīga draudze ar saviem prāvestiem. Prāvesta P. Andžāna darbības laikā (1975.-1980.g.) tika veikti ievērojami labiekārtošanas darbi: sakristejā izveidoja kapelu Jēzus Sirds godam, atjaunoja baznīcā novietotos krucifiksus un statujas, iegādājās liturģiskās drēbes. Baznīcas presbiterijā ir 3 altāri. Lielais mūra altāris ir ar četrām kolonnām un ar lielu masīvu krustu. Baznīcas īpašumā atrodas mūra plebānija, ko cēla reizē ar baznīcu, vārti un kapliča. (Svilāns, 1995)

Adrese Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads
Koordinātes 56.4909924; 27.2288215
Tālrunis +371 64640224
E-pasts info@ozolmuiza.lv
Click to listen highlighted text!