Lubāns, Īdeņa – Gaigalava – Rogovka – Rēzekne – Rāznas ezers – Lielais Liepu kalns – Mākoņkalns

Maršruta garums ~ 160 km. Sīkāku informāciju par objektiem, naktsmītnēm un citu tūrisma informāciju skatīt www.rezeknesnovads.lv, www.rezekne.lv .
Maršruts savieno divas NATURA 2000 teritorijas, sākas dabas liegumā „Lubāna mitrājs”, ietver seno arodu darbnīcu, dabas un kultūrvēstures objektu apmeklējumus un noslēdzas Rāznas nacionālā parka teritorijā.

1. Lubāna ezers (lielākais ezers Latvijā pēc platības (80,7km2)) ar tam pieguļošajiem purviem, pļavām veido Eiropas mēroga nozīmīgu mitrāju, kas izceļas ar lielu biotopu, maz pārveidotu mežu un purvu masīvu, augu un dzīvnieku sugu daudzveidību. Nozīmīga putnu atpūtas un ligzdošanas vieta, interesanta putnu vērotājiem.

2. Zvejnieku sēta „Zvejnieki” – tūrisma informācijas punkts, vides gids, naktsmītne. zvejnieki-lubans@inbox.lv, www.zvejnieki.lv, T.+371 28301143

3. Tīrumnieku purva taka ~800 m gara laipu taka gar Teirumnieku ezeru. (Lubāna ezera Dienvidu dambis tiek rekonstruēts, līdz ar to no Nagļiem līdz Zvejsalām regulāri kursē kravas mašīnas ar būvmateriāliem. Aicinām būt piesardzīgiem un uzmanīgiem!)

4. Lubāna ūdenstūrisma attīstības centrs „Bāka” – telpas semināru, izstāžu rīkošanai, skatu laukums putnu vērošanai u.c. T: +371 26663358, +371 26691177, baka@rezeknesnovads.lv, baka.rezeknesnovads.lv

5. Gaigalavas RK baznīca – uzcelta 1825.gadā par draudzes līdzekļiem un ar vietējās muižnieces S. Benislavskas atbalstu.

6. Gunāra Igauņa seno mūzikas instrumentu darbnīca – kolekcija, muzicēšana, mūzikas instrumentu iegāde. batharmonika@inbox.lv, www.baltharmonia.lv, T.+371 28728790, +371 26593441

7. Ekosaimniecība „Dzeneiši” – darinājumi no vilnas, lina, koka, ādas, telts vietas. T. +371 26548778, dzeneisi@inbox.lv

8. Mākslinieciskās metālkalšanas darbnīca, izvietota vienā no kādreiz ļoti bagātās Zaļmuižas ēkām – darbu apskate, iegāde, stāstījums. T. 29111736

9. Nautrēnu RK baznīca – uzcelta 1914. gadā

10. Floristes Maijas Gailumas un podnieka Pētera Gailuma darbnīca. T. +371 26606602. www.pudnikuskula.viss.lv

11. Podnieka Viktora Pankova darbnīca. T. +371 26286808, viktorpankov@inbox.lv

12. Koka virpotāja Andra Kuzmana darbnīca. T. +371 26363336, kuzmans_andris@inbox.lv

13. Audējas Janīnas Zeļenovas darbnīca. T. +371 29436903, edmunds.zelenovs@tvnet.lv

14. Ādas izstrādājumu darbnīca „Apkalnmājas”. T. +371 26597635, www.apkalnmajas.lv

15. Podnieku Vogulu darbnīca. T. +371 22471191, olga.vogule@inbox.lv, www.voguls.lv

16. Rēzekne. Piemineklis „Vienoti Latvijai”, tautā saukts „Latgales Māra”.

17. Latgales Kultūrvēstures muzejs, keramikas ekspozīcija. T. +371 646 22464

18. Rēzeknes Svētās Trīsvienības Evaņģēliski luteriskā baznīca. Iespēja skatīt pilsētas panorāmu no zvanu torņa skatu laukuma. Pastāvīga, kultūrvēsturiska, izglītojoša ekspozīcija "No pamatiem līdz toņa smailei, senie Latgales būvamati fotoattēlos." 108 foto attēli tapuši no 1932.-1938. gadam. T. 29178835

19. Rēzeknes vecticībnieku draudzes dievnams, muzejs. T. +371 646 25471

20. Rāznas ezers (lielākais ezers Latvijā pēc ūdens ietilpības, otrais pēc platības (57,8 km2)). Rāznas Nacionālais parks – Latvijas jaunākais nacionālais parks (dibināts 2007.g.) www.daba.gov.lv . T. +371 29139677

21. Lielais Liepu kalns (ar augstāko sabiedrīskā kārtā pieejamo koka skatu torni 323 m.v.j.l.).

22. Podnieka Evalda Vasilevska darbnīca. T. +371 26695877. www.pudnikuskula.viss.lv

23. Mākoņkalns ar Volkenbergas pilsdrupām.

Zvejnieki- Tīrumnieku taka -5 km
Tīrumnieku taka-Zvejnieki- 5 km
Zvejnieki-Bāka-4 km
Bāka-Gaigalava-10 km
Gaigalava- Dzeneiši-15,90 km
Dzeneiši- Zaļmuiža -10,5 km
Zaļmuiža- Rogovka- 4 km
Rogovka- Jaungailumi-3 km
Jaungailumi-Ilzeskalns-5km
Ilzeskalns-Pankovs-12,4 km
Pankovs-Kuzmans-2 km
Kuzmans-Zeļenova-3,5 km
Zeļenova-Apkalnmājas-1 km
Apkalnmājas-Voguļi-6 km
Voguļi-Rēzekne-12 km
Rēzekne-Rāznas ezers (Ezerkrasti)-18 km
Ezerkrasti-Lielais Liepu kalns - 23,2 km
Lielais Liepu kalns-Vasilevskis - 11 km
Vasilevskis - Mākoņkalns-12,2km = ~160,00 km

Click to listen highlighted text!