“Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” projekta būvdarbu iepirkuma informācija

23.11.2022

Pagastu ziņas

2022. gada  29. jūnijā starp pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par projekta “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” nr. 4.2.2.0/21/A/033 īstenošanu. Rēzeknes novada pašvaldībai vēl ir apstiprināti trīs energoefektivitātes paaugstināšanas projekti sekojošiem objektiem – Lendžu administratīvās ēkas, t.sk., kultūras nama ēkā, Rēznas pamatskolas ēkai un Maltas bērnu un jauniešu centra ēkai.

Lai šos pašvaldībai apstiprinātos energoefektivitātes projektus varētu īstenot, Rēzeknes novada pašvaldība jau otro reizi izsludināja iepirkumu četriem pašvaldības objektiem, tai skaitā objektam – Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunajai ēkai, ar mērķi noskaidrot būvuzņēmējus, kas veiks plānotos būvdarbus objektos. Šoreiz tika izsludināts atklāts konkurss “Rēzeknes novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” (Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2022/19).

Kara darbība Ukrainā, straujais cenu kāpums jeb kāds cits iemesls ir pamats tam, kādēļ būvnieki jau otro reizi neizrāda interesi iesniegt, vai iesniedz pārmērīgu sadārdzinājumu savu finanšu piedāvājumiem, kas pašvaldībai rada problēmas ar projekta realizēšanu.

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas kopējais budžets ir 441585,49 EUR, un tajā paredzēti šādi būvdarbi, saskaņā ar energosertifikātu :

  • ārsienu siltināšana, t. sk., logu un durvju ailas, un sienu pret bēniņu telpu siltināšana,
  • Pamatu siltināšana,
  • Siltuma avotu nomaiņa, esošo apkures cauruļu izolēšana un nomaiņa;
  • Apgaismojuma sistēmas uzlabošana.

Tuvākajā laikā pašvaldība izsludinās iepirkumu trešo reizi, lai spētu projektu sekmīgi īstenot noteiktajos termiņos.

Projekta vadītājs, Guntis Kalniņš

Click to listen highlighted text!