Vizuālās mākslas konkurss “Latgales ainava”

03.04.2024

Izglītība

Lai rosinātu interesi par dabas skaistumu un tās aizsardzību, dabisko pļavu atjaunošanu, iepazītu to un ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību spētu attēlot skaisto dabā, ainavā, Maltas vidusskola rīko Rēzeknes novada vizuālās mākslas konkursu “Latgales ainava”.

Konkurss palīdzēs attīstīt bērnu un jauniešu fantāziju, iztēli un radošumu, kā arī kopt un popularizēt dažādus vizuālās mākslas žanrus.

Konkursam iesniegto darbu izstāde būs virtuāli skatāma Maltas vidusskolas mājaslapā www.skola.malta.lv.

Konkursa apakštēmas:

  • "Latgales ainavas skaistums" (upes, ezeri, lauki, viensētas);
  • "Ziedošo pļavu burvība";
  • "Pļavu iemītnieki" (kukaiņi, putni, dzīvnieki);
  • "Meži un mežmalas" (iemītnieki);
  • "Fantastiskā pļava".

Plašāka informācija par konkursa nosacījumiem darbu noformēšanai skatāma nolikumā.

Konkursā aicināti piedalīties Rēzeknes novada skolēni 1.– 12. klasei.
Konkursa radošos darbus var iesniegt personīgi līdz 2024. gada 10. maijam Maltas vidusskolā vai sūtīt uz adresi: Maltas vidusskola, Skolas iela 5, Malta, Rēzeknes novads, LV–4630.

Konkursā tiks apbalvoti trīs labāko radošo darbu autori visās vecuma grupās: 1.– 2. klase, 3.– 4. klase, 5.–6. klase, 7.-9. klase un 10.–12. klase. Visi konkursa dalībnieki saņems Maltas vidusskolas pateicības par piedalīšanos, nominanti – diplomus un balvas.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Antoņina Vasiļjeva, tālr. 28813518

Sagatavoja Elza Indričāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!