Ziemeļlatgales reģionā sniegts atbalsts nodarbinātībā un izglītībā dzimuma, tautības, invaliditātes un vecuma dēļ diskriminācijai pakļautām personām

Publicēts: 24.07.2021

Atjaunots: 27.07.2021

ES jaunumi

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Mācību centru „FIBRA” Ziemeļlatgales reģionā īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā no 2020. gada decembra līdz 2021. gada jūnijam atbalsts sniegts 60 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem Balvos, Kārsavā un Rēzeknes novadā, no kuriem visiem 60 atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

"Esam patiesi priecīgi, ka motivācijas programmas laikā mums bija iespēja atbalstīt cilvēkus dažādās dzīves situācijās. Pārmaiņu aģenti un citi speciālisti strādāja ar cilvēkiem, viņu rīcībspēju un spēju apzināties problēmu cēloņus, kā arī sniegt pareizos rīkus, kā mainīt esošo situāciju. Sociālās nevienlīdzības un diskriminācijas mazināšanai ir nepieciešamība pēc individuāla, mērķtiecīga un profesionāla atbalsta sniegšanas, kāda motivācijas programmas ietvaros tika arī sniegta Ziemeļlatgales  iedzīvotājiem,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

"Šobrīd, Covid-19 pandēmijas laikā, jebkurš sniegtais atbalsts ir ļoti būtisks, jo daļai no sabiedrības šīs laiks ir ļoti smags. Daudzi izjūt stresu un bažas par savu veselību un nākotni, jūtas finansiāli nestabili, nevar iesaistīties nodarbinātībā, kā arī izglītībā. Tādēļ visu projektā iesaistīto speciālistu palīdzība ir nepieciešama un nozīmīga, lai atbalstītu un iedrošinātu personas celt savu pašapziņu, spēju apzināties savas problēmas un risināt tās, motivēt uz izmaiņām. Galvenais cilvēka ieguvums no šī projekta ir tas, ka viņš jūt atbalstu no speciālistiem. Līdz ar to cilvēkam ceļas pašapziņa, rodas priekšstats par nākotni, ka viņš grib un spēj mainīt savu dzīvi," atzīst Ziemeļlatgales reģiona koordinatore Diāna Ivanova.

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam visvairāk pakļautas personas dzimuma dēļ, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji, personas pēc 50 gadu vecuma, invaliditātes vai etniskās piederības dēļ.

Lai sniegtu kvalitatīvu atbalstu, kā arī sekmētu minēto grupu iekļaušanos sabiedrībā, motivācijas un atbalsta programmas ietvaros izveidota profesionāla komanda, kurā līdzās sociālajam darbiniekam/pārmaiņu aģentam darbojās gan psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Tiek nodrošinātas gan individuālās, gan grupu konsultācijas. Tas sniedz iespēju ne tikai strādāt grupu nodarbībās, tādējādi motivējot cilvēkus uz tālāku darbību, bet arī apzināt un rast risinājumus katra klienta individuālos dzīves jautājumus, tādējādi veidojot stabilu pamatu viņa nākotnes virzībai. Kā atzīst Ziemeļlatgales reģiona koordinatore Diāna Ivanova, speciālistu konsultācijas maina ne vien paša cilvēka, bet visu viņa ģimenes dzīvi, uzlabojot gan psiholoģisko gaisotni ģimeni, gan nodrošinot bērniem labākas iespējas izglītības apguvei un dažādām ārpusskolas nodarbībām.

Pateicoties speciālistu atbalstam motivācijas programmas dalībnieks ir ieguvis tiesības vadīt traktoru; mamma, kurai viens no bērniem ir ar īpašām vajadzībām, ir iestājusies autoskolā, lai varētu nogādāt savu bērnu uz un no specializētās mācību iestādes; vairākiem klientiem sniegts atbalsts, lai viņi sekmīgi iekļautos nodarbinātībā. Darbojoties projektā vairāki dalībnieki atzinīgi atzīmē psihologa, jurista, pārmaiņu aģenta un karjeras konsultanta atbalstu un saņemto informāciju. Pateicoties projektam daudzi dalībnieki ir noticējuši sev, un tic pozitīvām pārmaiņām savā dzīvē.

Kopš 2018. gada projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros tiek sniegti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām. Motivācijas programma tiek īstenota visā Latvijā. Jau vairāk nekā 2000 cilvēki, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ, saņem profesionālu speciālistu (sociālā darbinieku, jurista, psihologa, karjeras konsultanta un citi profesionāļu) palīdzību, individuālās un grupu konsultācijas, tādējādi veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas celšanā.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Click to listen highlighted text!