Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”

30.11.2022

Izglītība

29. novembrī norisinājās Ziemeļlatgales stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”. Šogad tas Ozolaines TN pulcēja 28 dalībniekus no dažādām mūsu novada vietām – Nautrēnu,  Viļānu, Kaunatas un Dricānu vidusskolas, Gaigalavas pamatskolas un Viļānu mūzikas un mākslas skolas, kā arī ciemiņus no Andrupenes pamatskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un  Ludzas mūzikas pamatskolas.

Šajā konkursā piedalās bērni un jaunieši līdz 21 gadu vecumam, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un ir aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas vai svētku situācijās. Stāstniekiem latviešu literārajā valodā, dialektā vai izloksnē jāsagatavo viena latviešu vai cittautu pasaka, viens neparasts atgadījums no dzīves un anekdote.

Arī šoreiz skolēni ar aizrautību stāstīja pasakas par sadzīvi, par dzīvniekiem, par muļķa velnu, arī teikas, viena no teikām bija par Strūžānu purvu. Dažādi bija arī atgadījumi „iz dzīves”, kādam tas bija stāsts no dzimtas pūra lādes par šujmašīnu “Singer”, citam - jautrs atgadījums uz batuta, pēc kura visi mati bija tā elektrizējušies, ka pat mamma neatpazina savu meitu. Arī stāstīto anekdošu klāsts bija daudzveidīgs, gan par skolu, gan par citpalnētieti, gan dažādām sadzīviskām lietām.

Starplaikos, kamēr žūrija strādāja un vērtēja stāstnieku sniegumu, skolēni gan cienājās ar pankūkām, gan paši izmēģināja roku to cepšanā. Paldies Ozolaines TN vadītājai Santai Ostašai gan par laipno stāstnieku saimes uzņemšanu, gan par atraktīvo un saldo meistardarbnīcas vadīšanu.

Konkursā titulu Lielais stāstnieks vai stāstniece ieguva: Laura Taukule (Gaigalavas pamatskolas folkloras kopa “Purineņš”, vadītāja Rasma Igaune), Sofija Bruzgule, (Viļānu vidusskolas folkloras kopa „Biteites”, vadītāja Inga Stafecka), Jānis Kraulis un Agate Kuzminska (Kaunatas vidusskolas folkloras kopa “Rāznaviņa” vadītāja Dace Baltkāje), Viktoria Alma Grina un Alekss Pujats (Nautrēnu vidusskolas folkloras kopa “Rogovka”, vadītāja Anna Garanča), Kurts Konošonoks (Andrupenes pamatskolas folkloras kopa “Saiveņa”, vadītāja Aija Vaičule), Eva Šeslere (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas folkloras kopa “Sienāži”, vadītāja Anita Klovāne).

Savukārt tituls Vislielākais stāstnieks vai stāstniece tika piešķirts – Lainei Lukšānei (Nautrēnu vidusskolas folkloras kopa „Rogovka”, vadītāja Anna Garanča), Līvai Brencei, Aivim Babrim, Ievai Spīčai, Elīnai Počai (Gaigalavas pamatskolas folkloras kopa “Purineņš”, vadītāja Rasma Igaune), Rolandam Anufrijevam, Elgaram Razgalim (Dricānu vidusskola, skolotājas Gunta Kazuševa, Līga Augstkalne) Elizabetei Šarkovskai (Viļānu vidusskolas folkloras kopa “Biteites”, vadītāja Inga Stafecka), Viktorijai Vitai Straujupei, Evelīnai Matīsai, Annijai Krūklei, Arnitai Tučei, Martai Bruzgulei (Viļānu vidusskola, skolotājas Sandra Lāce, Inga Senkāne, Ilga Kroiča, Ilze Straujupe), Aļesjai Kovaļenko, Artim Zvīdriņam, Ksenijai Jakušonokai (Viļānu mūzikas un mākslas skola, skolotāja Anita Vulāne), Sandijai Strodei, Darlīnai Senkānei, Annikai Potašai (Ludzas mūzikas pamatskolas folkloras kopa “Žibuļeits”, vadītāja Dace Tihovska), Renāram Plotkam (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas folkloras kopa “Sienāži”, vadītāja Anita Klovāne).

Konkursā arī tika piešķirts žūrijas simpātijas tituls ”Spilgtākā stāstniece vai spilgtākais stāstnieks Ziemeļlatgales novadā”. Šos titulus ieguva Laine Lukšāne, Elīna Poča, Darlīna Senkāne, Rolands Anufrijevs, Artis Zvīdriņš un Renārs Plotka.

3.12.2022. Rēzeknes novada vislielākie stāstnieki un stāstnieces dosies uz Rīgu, kur piedalīsies stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa” finālā, lai godam pārstāvētu mūsu novadu.

Click to listen highlighted text!