1. jūnijā – jauniešu muzikālā parāde “Manc akorc 2016″

Publicēts 16.05.2016

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs” un Rēzeknes pilsētas Jauniešu domi 1. jūnijā rīko jauniešu muzikālo parādi “Manc akorc 2016” Rēzeknes pilsētas kultūras namā un aicina pieteikties Latgales muzicējošos un dejojošos jauniešus.

Parāde tiek organizēta ar mērķi popularizēt Rēzeknes novada un pilsētas, kā arī citu Latgales novadu jauniešu vokālo, instrumentālo, deju grupu un individuālo izpildītāju radošo darbību.

Parādes nolikumu un pieteikuma anketu var saņemt Rēzeknes pilsētas un novada mācību iestādēs vai pielikumā. Pieteikuma anketu jāiesniedz līdz 20. maijam Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” (Krasta ielā 31, 2.8. kab. vai uz e-pastu: eleonora.ivanova@rezekne.lv) vai Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē (Atbrīvošanas alejā 95, 1. stāvā, 3. kab. vai uz e-pastu: janis.saudins@saskarsme.lv). Papildus informācija pa tālr. 64622599 vai 27813766 (Eleonora), tālr. 259 22018  (Jānis).

Jānis Šaudiņš,
Rēzeknes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālists 

Mob.: +371 259 22018

Nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0