Novada kontakti

Kontakti

Rēzeknes novada pašvaldība

Reģ.Nr.: 90009112679

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis: 64622238

E-pasts: info@rezeknesnovads.lv

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi.

Darba laiks: 8:00 - 16:30

NORĒĶINU KONTI

Apvienību pārvalžu kontakti Jautāt pašvaldībai
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs
Vārds, Uzvārds Monvīds Švarcs
Tālrunis 64622231
E-pasts monvids.svarcs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 16
Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece
Vārds, Uzvārds Ērika Teirumnieka
Tālrunis 64623200, 28080773
E-pasts erika.teirumnieka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 18
Rēzeknes novada pašvaldības Izpilddirektors
Vārds, Uzvārds Jānis Troška
Tālrunis 64607174, 29452119
E-pasts janis.troska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 21
Rēzeknes novada pašvaldības Izpilddirektora vietnieks
Vārds, Uzvārds Andris Stafeckis
Tālrunis 64607183, 20228843
E-pasts andris.stafeckis@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 12
Nodaļas vadītāja
Vārds, Uzvārds Ilona Turka
Tālrunis 26498011; 64607200
E-pasts ilona.turka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 19
Pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 9.00 – 16.00
Nodaļas vadītājas vietniece
Vārds, Uzvārds Iveta Ladnā
Tālrunis 64607191
E-pasts iveta.ladna@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 20
Pieņemšanas laiks otrdienās no plkst. 13.00 – 16.00;
piektdienās no plkst. 9.00 – 13.00
Lietvede
Vārds, Uzvārds Viktorija Kuprinska
Tālrunis 64622238
E-pasts viktorija.kuprinska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 17
Pieņemšanas laiks trešdienās no plkst. 13.00 – 15.30;
ceturtdienās no plkst. 9.00 – 13.00
Personālvadības speciāliste
Tālrunis 64607202
Kabineta nr. 23
Arhivāre
Vārds, Uzvārds Žanna Savčenko
Tālrunis 64607706
E-pasts zanna.savcenko@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 8
Vecākā lietvede
Vārds, Uzvārds Inga Katkovska
Tālrunis 64622238
E-pasts inga.katkovska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 17
Jurists
Vārds, Uzvārds Vadims Čuhnovs
Tālrunis 64607706
E-pasts vadims.cuhnovs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 8
Pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 13.00 – 16.00;
ceturtdienās no plkst. 13.00 – 16.00
Jurists (iepirkumu speciālists)
Vārds, Uzvārds Liāna Proško
Tālrunis 64607171
E-pasts liana.prosko@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 22
Vecākā juriste
Vārds, Uzvārds Silvija Kipļuka
Tālrunis 64607202
E-pasts silvija.kipluka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 23
Pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 8.00 – 16.00
Juriste
Vārds, Uzvārds Elvita Rešetņikova
Tālrunis 64607171
E-pasts elvita.resetnikova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 22
Sēžu sekretāre-protokoliste
Vārds, Uzvārds Natālija Zvīdriņa
Tālrunis 64607191
E-pasts natalija.zvidrina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 20
Nodaļas vadītājs
Vārds, Uzvārds Guntars Skudra
Tālrunis 64607201; 29495624
E-pasts izglitiba@saskarsme.lv
Kabineta nr. 9
Vadītāja vietnieks
Vārds, Uzvārds Vilis Deksnis
Tālrunis 64607204; 26531830
E-pasts vilis.deksnis@saskarsme.lv
Kabineta nr. 2
Izglītības darba speciāliste – pedagoģiski metodiskais darbs un mūžizglītība
Vārds, Uzvārds Elita Opincāne
Tālrunis 64607186
E-pasts elita.opincane@saskarsme.lv
Kabineta nr. 10
Izglītības darba speciāliste – interešu izglītība
Vārds, Uzvārds Anita Rudziša
Tālrunis 64607172
E-pasts anita.rudzisa@saskarsme.lv
Kabineta nr. 3
Jaunatnes lietu speciālists
Vārds, Uzvārds Aivars Mežatučs
Tālrunis 22013477
E-pasts aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Feimaņu pagasta kultūras nams
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Vārds, Uzvārds Aija Dundure
Tālrunis 64607173; 20221180
E-pasts aija.dundure@saskarsme.lv
Kabineta nr. 4
Speciālā pedagoģe
Vārds, Uzvārds Ilona Bruskovska
Tālrunis 64607196
E-pasts ilona.bruskovska@saskarsme.lv
Kabineta nr. Prokuratūras spārnā 2. stāvā 2. kab.
Psiholoģe
Vārds, Uzvārds Natālija Melne
Tālrunis 64607196
E-pasts natalija.melne@saskarsme.lv
Kabineta nr. Prokuratūras spārnā 2. stāvā 2. kab.
Logopēde
Vārds, Uzvārds Inese Muhamberga
Tālrunis 64607196
E-pasts inese.muhamberga@saskarsme.lv
Kabineta nr. Prokuratūras spārnā 2. stāvā 2. kab.
Sociālā pedagoģe
Vārds, Uzvārds Lilija Šodnaka
Tālrunis 64607196
E-pasts lilija.sodnaka@saskarsme.lv
Kabineta nr. Prokuratūras spārnā 2. stāvā 2. kab.
Sporta speciālists
Vārds, Uzvārds Igors Derjagins
Tālrunis 26531922
E-pasts igors.derjagins@saskarsme.lv
Kabineta nr. Maltas vidusskola
Informācijas sistēmu uzturētāja
Vārds, Uzvārds Dace Barkāne
Tālrunis 64607173
E-pasts dace.barkane@saskarsme.lv
Kabineta nr. 4
Izglītības un sporta pārvaldes ekonomiste
Vārds, Uzvārds Gunita Veismane
Tālrunis 64607204, 26531830
E-pasts gunita.veismane@saskarsme.lv
Kabineta nr. 2.
Nodaļas vadītāja
Vārds, Uzvārds Silvija Ančikovska
Tālrunis 64607180
E-pasts silvija.ancikovska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 38
Grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Jeļena Cvetkova
Tālrunis 26281511
E-pasts jelena.cvetkova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Vērēmu pagasta pārvalde, J.Zvīdra iela 1, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV – 4647
Grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Sarmīte Strode
Tālrunis 64605837
E-pasts sarmite.strode@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Viļānu apvienības pārvalde
Grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Anita Krasnobaja
Tālrunis 64634368
E-pasts anita.krasnobaja@malta.lv
Kabineta nr. Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, LV-4630
Grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Velta Šaraka
Tālrunis 25714118
E-pasts velta.saraka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts
Grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Inese Belova
Tālrunis 64607190
E-pasts inese.belova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 26
Galvenais grāmatvedis
Vārds, Uzvārds Jānis Inkins
Tālrunis 64607182
E-pasts janis.inkins@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 37
Budžeta ekonomists
Vārds, Uzvārds Austris Seržants
Tālrunis 64607182
E-pasts austris.serzants@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 37
Projektu grāmatvedības uzskaitvede
Vārds, Uzvārds Diāna Drozdova
Tālrunis 29212311
E-pasts diana.drozdova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Kalna iela, 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts

Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde no 2014. gada 26. augusta atrodas Atbrīvošanas alejā 81, (pasta ēkā), ieeja no Brāļu Skrindu ielas, 3. stāvā (301. un 302. kab.)

Būvvaldes vadītāja
Vārds, Uzvārds Inga Aleksandroviča
Tālrunis 26531328
E-pasts Inga.Aleksandrovica@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 301
Pieņemšanas laiks Trešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30;
Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30
Būvtehniķe
Vārds, Uzvārds Agnese Mikučanova
Tālrunis 28355229
E-pasts agnese.mikucanova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 301
Pieņemšanas laiks Trešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30;
Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30
Būvinspektors
Vārds, Uzvārds Ivans Simanovičs
Tālrunis 26531802
E-pasts Ivans.Simanovics@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 302
Pieņemšanas laiks Trešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30;
Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30
Būvinspektors
Vārds, Uzvārds Juris Ostrovskis
Tālrunis 20274312
E-pasts juris.ostrovskis@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 302.
Būvinspektors
Vārds, Uzvārds Kristaps Reinieks
Tālrunis 27334486
E-pasts Kristaps.Reinieks@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 302
Pieņemšanas laiks Trešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30;
Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30
Juriste
Vārds, Uzvārds Lolita Ulanova
Tālrunis 27334481
E-pasts Lolita.Ulanova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 302
Pieņemšanas laiks Trešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30;
Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30
Arhitekts
Vārds, Uzvārds Vladimirs Kalinko
Tālrunis 22025791
E-pasts vladimirs.kalinko@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 301
Nodaļas vadītājs
Vārds, Uzvārds Edmunds Džiguns
Tālrunis 64607197
E-pasts edmunds.dziguns@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 32
Nodaļas vadītāja vietniece
Vārds, Uzvārds Brigita Arbidāne
Tālrunis 64607185
E-pasts brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 31
Projektu vadītāja
Vārds, Uzvārds Irēna Lavrinoviča
Tālrunis 64607203
E-pasts irena.lavrinovica@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 25
Ārējo sakaru organizatore
Vārds, Uzvārds Inta Rimšāne
Tālrunis 64607177
E-pasts inta.rimsane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 33
Teritorijas plānotāja
Vārds, Uzvārds Tatjana Kārkliniece
Tālrunis 64607205, 25409110
E-pasts tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 30
Teritorijas plānotāja
Vārds, Uzvārds Eva Proveja
Tālrunis 64607195
E-pasts eva.proveja@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 34
Teritorijas plānotāja
Vārds, Uzvārds Inga Ūsāne
Tālrunis 64607205
E-pasts inga.usane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 30
Projektu vadītāja
Vārds, Uzvārds Inga Zapāne
Tālrunis 64607185
E-pasts inga.zapane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 31
Starptautisko projektu vadītāja
Vārds, Uzvārds Inga Zeltiņa - Ušpele
Tālrunis 64607177
E-pasts inga.zeltina-uspele@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 33
Publisko pakalpojumu speciālists
Vārds, Uzvārds Eduards Medvedevs
Tālrunis 64607187
E-pasts eduards.medvedevs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 41
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Vārds, Uzvārds Jūlija Jurāne
Tālrunis 64607198, 26531297
E-pasts julija.jurane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 35
Mājaslapas satura redaktore
Vārds, Uzvārds Elza Indričāne
Tālrunis 64607198, 28607814
E-pasts elza.indricane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 35
Pieņemšanas laiks Informāciju ievietošanai mājaslapā sūtīt: majaslapai@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra vadītāja
Vārds, Uzvārds Ligita Harčevska
Tālrunis 28686863; 63161616
E-pasts ligita.harcevska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Lūznavas muiža, Lūznava, Pils iela 8, Lūznavas pagasts, LV4627
Lauku tūrisma speciāliste
Vārds, Uzvārds Ilze Zelča
Tālrunis 28686863; 63161616
E-pasts ilze.zelca@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Lūznavas muiža, Lūznava, Pils iela 8, Lūznavas pagasts, LV4627
Uzņēmējdarbības attīstības speciāliste
Vārds, Uzvārds Evita Igaune
Tālrunis 25748078; 64607203
E-pasts evita.igaune@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 25
Pieņemšanas laiks Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
Uzņēmējdarbības attīstības speciāliste
Vārds, Uzvārds Liāna Runča
Tālrunis 25740422
E-pasts liana.runca@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 25
Ielu tirdzniecības administrators
Vārds, Uzvārds Ērika Jermanova
Tālrunis 24864734
E-pasts erika.jermanova@rezeknesnovads.lv , tirgus@rezeknesnovads.lv
Vadītājs
Vārds, Uzvārds Juris Dombrovskis
Tālrunis 27878199
E-pasts juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 39
Galvenais datortīklu administrators
Vārds, Uzvārds Jevgeņijs Kušakovs
Tālrunis 64607179
E-pasts jevgenijs.kusakovs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 1
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Vārds, Uzvārds Inārs Zonne
Tālrunis 64607179
E-pasts inars.zonne@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 1
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Vārds, Uzvārds Andris Keišs
Tālrunis 64607705
E-pasts andris.keiss@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 1
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Vārds, Uzvārds Dainis Babris
Tālrunis 64607179
E-pasts dainis.babris@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 1
Vadītāja
Vārds, Uzvārds Silvija Strankale
Tālrunis 64607194; 20223392
E-pasts silvija.strankale@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 5
Vadītājas vietniece, sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Inta Greivule – Loca
Tālrunis 64607176; 26531970
E-pasts inta.greivule@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 11
Sociālā dienesta lietvede
Vārds, Uzvārds Aija Urtāne
Tālrunis 64607181
E-pasts aija.urtane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 11
Galvenā speciāliste darbam ar bērniem un ģimenēm
Vārds, Uzvārds Zita Bautre
Tālrunis 64607184; 26531497
E-pasts zita.bautre@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 6
Sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Rita Žurzdina
Tālrunis 64607184; 26531497
E-pasts rita.zurzdina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 6
Sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Sanita Tauriņa
Tālrunis 64607176; 26531970
E-pasts sanita.taurina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 11
Sociālā darbiniece
Vārds, Uzvārds Liene Skudra
Tālrunis 64607176; 26531970
E-pasts liene.skudra@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 11
Psiholoģe
Vārds, Uzvārds Ilona Loginova
Tālrunis 64605903; 26191979
E-pasts ilona.zabo@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Apmeklētājus pieņem Vērēmu pagasta pārvaldē
Nodaļas vadītāja
Vārds, Uzvārds Marija Deksne
Tālrunis 64607178
E-pasts marija.deksne@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 13
Pieņemšanas laiks Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

P.8.00-16.30
O.8.00-16.30
T.8.00-14.30
C.8.00-14.30
P.8.00-15.00
Pusdienu pārtraukums 11.45- 12.15
Nodaļas vadītājas vietniece
Vārds, Uzvārds Liāna Čertogonova
Tālrunis 64662089
E-pasts liana.certogonova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Viļāni, Kultūras laukums 1a, 1.2. kabinets (1. stāvā)
Pieņemšanas laiks P.8.00-16.30
O.8.00-16.30
T.8.00-14.30
C.8.00-14.30
P.8.00-15.00
Pusdienu pārtraukums 11.45- 12.15
Nodaļas vadītājs
Vārds, Uzvārds Andris Koļčs
Tālrunis 64607170
E-pasts andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 24
Komunālinženieris
Vārds, Uzvārds Žanna Balode
Tālrunis 64607170, 20287445
E-pasts zanna.balode@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 24
Būvinženieris
Vārds, Uzvārds Kristaps Kaļva
Tālrunis 64640424, 26531242
E-pasts kristaps.kalva@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Ozolaines pagasta pārvalde, 105. telpa
Dežuranti
Tālrunis 64607192
Nodaļas vadītājs, vecākais iekšējais auditors
Vārds, Uzvārds Oskars Vasiļjevs
Tālrunis 64607175
E-pasts oskars.vasiljevs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Prokuratūras spārns, 2. stāvs, 1. kabinets
Iekšējā auditore, revidente
Vārds, Uzvārds Jolanta Levanova
Tālrunis 64607175
E-pasts jolanta.levanova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Prokuratūras spārns, 2. stāvs, 1. kabinets
Finanšu analītiķe
Vārds, Uzvārds Laura Vilka
Tālrunis 64607190
E-pasts laura.vilka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 26. kabinets
Dienesta vadītājs
Vārds, Uzvārds Juris Zvīdriņš
Tālrunis 64607188
E-pasts juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 36
Vecākā zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Marta Vizule
Tālrunis 26625990
E-pasts marta.vizule@rezeknesnovads.lv
Vecākā zemes lietu speciāliste
Vārds, Uzvārds Lidija Kuzņecova
Tālrunis 64662424
E-pasts lidija.kuznecova@rezeknesnovads.lv
Speciāliste zemes nomas jautājumos
Vārds, Uzvārds Anita Bringule
Tālrunis 64607189
E-pasts anita.bringule@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 28
Nodokļu administratore
Vārds, Uzvārds Indra Kroiče
Tālrunis 64607188
E-pasts indra.kroice@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 36
Vecākā vides aizsardzības speciāliste
Vārds, Uzvārds Ruta Sidorova
Tālrunis 64607195, 27343634
E-pasts ruta.sidorova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 34
Nodokļu administratore
Vārds, Uzvārds Ausma Sprukte
Tālrunis 64607188, 28668496
E-pasts ausma.sprukte@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. 36
Mežu un meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas vecākais speciālists
Vārds, Uzvārds Aivars Lukša
Tālrunis 29423522
E-pasts aivars.luksa@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Stoļerovas pagasta pārvaldē
Audriņu pagasta pārvalde, kadastra teritorija: 7842
Vārds, Uzvārds Inese Pridane
Tālrunis 20223428
E-pasts inese.pridane@rezeknesnovads.lv
Bērzgales pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7844
Vārds, Uzvārds Anna Kūkoja
Tālrunis 29203135
E-pasts anna.kūkoja@rezeknesnovads.lv
Čornajas pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7846
Vārds, Uzvārds Edgars Paškovs
Tālrunis 28786267
E-pasts edgars.paskovs@rezeknesnovads.lv
Dricānu pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7850
Vārds, Uzvārds Ilze Plavoka
Tālrunis 27882344
E-pasts ilze.plavoka@rezeknesnovads.lv
Feimaņu pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7852
Vārds, Uzvārds Arnolds Taranda
Tālrunis 29880705
E-pasts arnolds.taranda@rezeknesnovads.lv
Gaigalavas pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7854
Vārds, Uzvārds Jānis Zelčs
Tālrunis 26678123
E-pasts janis.zelcs@rezeknesnovads.lv
Griškānu pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7856
Vārds, Uzvārds Edgars Paškovs
Tālrunis 28786267
E-pasts edgars.paskovs@rezeknesnovads.lv
Ilzeskalna pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7858
Vārds, Uzvārds Anna Kūkoja
Tālrunis 29203135
E-pasts anna.kukoja@rezeknesnovads.lv
Kantinieku pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7860
Vārds, Uzvārds Andris Laizāns
Tālrunis 28305701
E-pasts andris.laizans@rezeknesnovads.lv
Kaunatas pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7862
Vārds, Uzvārds Viktors Grišunovs
Tālrunis 26415936
E-pasts viktors.grisunovs@kaunata.lv
Lendžu pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7866
Vārds, Uzvārds Inese Pridane
Tālrunis 20223428
E-pasts inese.pridane@rezeknesnovads.lv
Lūznavas pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7868
Vārds, Uzvārds Ingrīda Černiševa
Tālrunis 26156607
E-pasts ingrida.cerniseva@rezeknesnovads.lv
Maltas pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7870
Vārds, Uzvārds Ingrīda Černiševa
Tālrunis 26156607
E-pasts ingrida.cerniseva@rezeknesnovads.lv
Mākoņkalna pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7872
Vārds, Uzvārds Viktors Grišunovs
Tālrunis 26415936
E-pasts viktors.grisunovs@kaunata.lv
Nagļu pagasta pārvalde, kadasta teritorija 7874
Vārds, Uzvārds Jānis Zelčs
Tālrunis 26678123
E-pasts janis.zelcs@rezeknesnovads.lv
Nautrēnu pagasta pārvalde, kadastra teritorijas 6874; 6876
Vārds, Uzvārds Anna Kūkoja
Tālrunis 29203135
E-pasts anna.kukoja@rezeknesnovads.lv
Ozolaines pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7876
Vārds, Uzvārds Marina Borisova
Tālrunis 28019563
E-pasts marina.borisova@rezeknesnovads.lv
Ozolmuižas pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7878
Vārds, Uzvārds Jānis Zelčs
Tālrunis 26678123
E-pasts janis.zelcs@rezeknesnovads.lv
Pušas pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7880
Vārds, Uzvārds Arnolds Taranda
Tālrunis 29880705
E-pasts arnolds.taranda@rezeknesnovads.lv
Rikavas pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7882
Vārds, Uzvārds Jānis Zelčs
Tālrunis 26678123
E-pasts janis.zelcs@rezeknesnovads.lv
Sakstagala pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7886
Vārds, Uzvārds Andris Laizāns
Tālrunis 28305701
E-pasts andris.laizans@rezeknesnovads.lv
Silmalas pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7888
Vārds, Uzvārds Marina Borisova
Tālrunis 28223706
E-pasts marina.borisova@rezeknesnovads.lv
Stoļerovas pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7892
Vārds, Uzvārds Edgars Paškovs
Tālrunis 28786267
E-pasts edgars.paskovs@rezeknesnovads.lv
Stružānu pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7894
Vārds, Uzvārds Ilze Plavoka
Tālrunis 27882344
E-pasts ilze.plavoka@rezeknesnovads.lv
Vērēmu pagasta pārvalde, kadastra teritorija 7896
Vārds, Uzvārds Inese Pridane
Tālrunis 20223428
E-pasts inese.pridane@rezeknesnovads.lv
Viļānu apvienības pārvalde, kadastra teritorijas: 7817; 7848; 7890; 7898
Vārds, Uzvārds Lidija Kuzņecova
Tālrunis 64662424
E-pasts lidija.kuznecova@rezeknesnovads.lv
Darba aizsardzības speciāliste
Vārds, Uzvārds Andra Struka
Tālrunis 25000900
Administratīvās inspekcijas vadītāja
Vārds, Uzvārds Vija Netle-Galeja
Tālrunis 28080456
E-pasts vija.netle-galeja@rezeknesnovads.lv, inspekcija@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Krasuhas iela 1A, k-1, 2. stāvs, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads
Inspektors
Vārds, Uzvārds Aldis Bokišs
Tālrunis 29689874
E-pasts aldis.bokiss@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Krasuhas iela 1A, k-1, 2. stāvs, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads
Inspektors
Vārds, Uzvārds Gunārs Koroševskis
Tālrunis 28327508
E-pasts gunars.korosevskis@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Krasuhas iela 1A, k-1, 2. stāvs, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads
Inspektors
Vārds, Uzvārds Arnis Omuls
Tālrunis 27124976
E-pasts arnis.omuls@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Krasuhas iela 1A, k-1, 2. stāvs, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads
Inspektore
Vārds, Uzvārds Marija Fedoruka
Tālrunis 28080754
E-pasts marija.fedoruka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr. Krasuhas iela 1A, k-1, 2. stāvs, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads

Click to listen highlighted text!