Kontakti

Kontakti

Rēzeknes novada pašvaldība

Reģ.Nr.: 90009112679

Adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis: 64622238

E-pasts: info@rezeknesnovads.lv

Darba laiks: 8:00 – 16:30

NORĒĶINU KONTI

Pagastu pārvaldes Jautāt pašvaldībai
Nodaļas vadītāja
Vārds, UzvārdsIlona Turka
Tālrunis 26498011; 64607200
E-pasts ilona.turka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.19
Pieņemšanas laikspirmdienās no plkst. 9.00 – 16.00
Lietvede
Vārds, UzvārdsViktorija Kuprinska
Tālrunis 64607191
E-pasts viktorija.kuprinska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.20
Pieņemšanas laikstrešdienās no plkst. 13.00 – 15.30;
ceturtdienās no plkst. 9.00 – 13.00
Personāla speciāliste – arhivāre
Vārds, UzvārdsLana Petrova
Tālrunis 64607202
E-pasts lana.petrova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.23
Lietvedības sekretāre
Vārds, UzvārdsLaura Ieviņa
Tālrunis 64622238
E-pasts laura.ievina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.17
Jurists
Vārds, UzvārdsVadims Čuhnovs
Tālrunis 64607706
E-pasts vadims.cuhnovs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.8
Pieņemšanas laikspirmdienās no plkst. 13.00 – 16.00;
ceturtdienās no plkst. 13.00 – 16.00
Jurists (iepirkumu speciālists)
Vārds, UzvārdsLiāna Proško
Tālrunis 64607171
E-pasts liana.prosko@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.22
Juriste
Vārds, UzvārdsIveta Ladnā
Tālrunis 64607191
E-pasts iveta.ladna@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.20
Pieņemšanas laiksotrdienās no plkst. 13.00 – 16.00;
piektdienās no plkst. 9.00 – 13.00
Juriste
Vārds, UzvārdsSilvija Kipļuka
Tālrunis 64607202
E-pasts silvija.kipluka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.23
Pieņemšanas laikspirmdienās no plkst. 8.00 – 16.00
Nodaļas vadītājs
Vārds, UzvārdsGuntars Skudra
Tālrunis 64607201; 29495624
E-pasts izglitiba@saskarsme.lv
Kabineta nr.9
Vadītāja vietnieks
Vārds, UzvārdsVilis Deksnis
Tālrunis 64607204; 26531830
E-pasts vilis.deksnis@saskarsme.lv
Kabineta nr.2
Izglītības darba speciāliste – pedagoģiski metodiskais darbs un mūžizglītība
Vārds, UzvārdsElita Opincāne
Tālrunis 64607186; 26531820
E-pasts elita.opincane@saskarsme.lv
Kabineta nr.10
Izglītības darba speciāliste – interešu izglītība
Vārds, UzvārdsAnita Rudziša
Tālrunis 64607172
E-pasts anita.rudzisa@saskarsme.lv
Kabineta nr.3
Jaunatnes lietu speciāliste
Vārds, UzvārdsLīga Bistrova
Tālrunis 29121139
E-pasts liga.bistrova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.Ozolmuižas pagasta kultūras nams
Jaunatnes lietu speciālists
Vārds, UzvārdsAivars Mežatučs
Tālrunis 22013477
E-pasts aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.Feimaņu pagasta kultūras nams
Ekonomiste
Vārds, UzvārdsJanīna Lazovska
Tālrunis 64607204; 26531830
E-pasts janina.lazovska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.2
Izglītības darba speciāliste – pirmsskolas izglītība
Vārds, UzvārdsBiruta Rīvāne
Tālrunis 64607173; 20221180
E-pasts biruta.rivane@saskarsme.lv
Kabineta nr.4
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Vārds, UzvārdsAija Dundure
Tālrunis 64607173; 20221180
E-pasts aija.dundure@saskarsme.lv
Kabineta nr.4
Speciālā pedagoģe
Vārds, UzvārdsIlona Bruskovska
Tālrunis 64607196
E-pasts ilona.bruskovska@saskarsme.lv
Kabineta nr.Prokuratūras spārnā 2. stāvā 2. kab.
Psiholoģe
Vārds, UzvārdsNatālija Melne
Tālrunis 64607196
E-pasts natalija.melne@saskarsme.lv
Kabineta nr.Prokuratūras spārnā 2. stāvā 2. kab.
Logopēde
Vārds, UzvārdsInese Muhamberga
Tālrunis 64607196
E-pasts inese.muhamberga@saskarsme.lv
Kabineta nr.Prokuratūras spārnā 2. stāvā 2. kab.
Sociālā pedagoģe
Vārds, UzvārdsLilija Šodnaka
Tālrunis 64607196
E-pasts lilija.sodnaka@saskarsme.lv
Kabineta nr.Prokuratūras spārnā 2. stāvā 2. kab.
Sporta speciālists
Vārds, UzvārdsIgors Derjagins
Tālrunis 64607181; 26531922
E-pasts igors.derjagins@saskarsme.lv
Kabineta nr.11
Informācijas sistēmu uzturētāja
Vārds, UzvārdsDace Barkāne
Tālrunis 64607187
E-pasts dace.barkane@saskarsme.lv
Kabineta nr.41
Nodaļas vadītāja
Vārds, UzvārdsSilvija Ančikovska
Tālrunis 64607180
E-pasts silvija.ancikovska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.38
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsMāra Razguļaja
Tālrunis 64607203
E-pasts mara.razgulaja@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.25
Grāmatvede
Vārds, UzvārdsAnita Krasnobaja
Tālrunis 64607203
E-pasts anita.krasnobaja@malta.lv
Kabineta nr.25
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsVelta Šaraka
Tālrunis 64607190
E-pasts velta.saraka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.26
Vecākā grāmatvede
Vārds, UzvārdsLarisa Simanoviča
Tālrunis 64607190
E-pasts larisa.simanovica@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.26
Galvenā grāmatvede
Vārds, UzvārdsVeronika Jakovļeva
Tālrunis 64607182
E-pasts veronika.jakovleva@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.37
Budžeta ekonomists
Vārds, UzvārdsAustris Seržants
Tālrunis 64607182
E-pasts austris.serzants@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.37

Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde no 2014. gada 26. augusta atrodas Atbrīvošanas alejā 81, (pasta ēkā), ieeja no Brāļu Skrindu ielas, 3. stāvā (301. un 302. kab.)

Būvvaldes vadītāja
Vārds, UzvārdsInga Aleksandroviča
Tālrunis 26531328
E-pasts Inga.Aleksandrovica@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.301
Pieņemšanas laiksTrešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30;
Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30
Būvtehniķe
Vārds, UzvārdsAgnese Mikučanova
Tālrunis 28355229
E-pasts agnese.mikucanova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.301
Pieņemšanas laiksTrešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30;
Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30
Būvinspektors
Vārds, UzvārdsIvans Simanovičs
Tālrunis 26531802
E-pasts Ivans.Simanovics@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.302
Pieņemšanas laiksTrešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30;
Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30
Būvvaldes būvinspektora palīgs
Vārds, UzvārdsKristaps Reinieks
Tālrunis 27334486
E-pasts Kristaps.Reinieks@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.302
Pieņemšanas laiksTrešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30;
Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30
Juriste
Vārds, UzvārdsLolita Ulanova
Tālrunis 27334481
E-pasts Lolita.Ulanova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.302
Pieņemšanas laiksTrešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30;
Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30
Arhitekts
Vārds, UzvārdsVladimirs Kalinko
Tālrunis 22025791
E-pasts vladimirs.kalinko@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiksTrešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30;
Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30
Nodaļas vadītāja
Vārds, UzvārdsAnna Jaudzema
Tālrunis 64607197
E-pasts anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.32
Ārējo sakaru organizatore
Vārds, UzvārdsInta Rimšāne
Tālrunis 64607177
E-pasts inta.rimsane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.33
Projektu vadītāja
Vārds, UzvārdsBrigita Arbidāne
Tālrunis 64607185
E-pasts brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.31
Teritorijas plānotāja – kartogrāfe
Vārds, UzvārdsTatjana Kārkliniece
Tālrunis 64607205
E-pasts tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.30
Teritorijas plānotāja
Vārds, UzvārdsLīga Romančuka
Tālrunis 64607205
E-pasts liga.romancuka@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.30
Projektu vadītāja
Vārds, UzvārdsInga Zapāne
Tālrunis 64607185
E-pasts inga.zapane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.31
Starptautisko projektu vadītāja
Vārds, UzvārdsSintija Batare
Tālrunis 64607177
E-pasts sintija.batare@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.33
Informācijas tehnoloģiju projektu koordinators
Vārds, UzvārdsEduards Medvedevs
Tālrunis 64607187
E-pasts eduards.medvedevs@saskarsme.lv
Kabineta nr.41
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Vārds, UzvārdsMadara Bērtiņa
Tālrunis 64607198, 26531297
E-pasts madara.bertina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.35
Mājas lapas satura redaktore
Vārds, UzvārdsAnna Rancāne
Tālrunis 64607198
E-pasts anna.rancane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.35
Pieņemšanas laiksInformāciju ievietošanai mājaslapā sūtīt: majaslapai@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra vadītāja
Vārds, UzvārdsLigita Harčevska
Tālrunis 28686863; 63161616
E-pasts ligita.harcevska@gmail.com; ligita.harcevska@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.Lūznavas muiža, Lūznava, Pils iela 8, Lūznavas pagasts, LV4627
Lauku tūrisma speciāliste
Vārds, UzvārdsIlze Zelča
Tālrunis 28686863; 63161616
E-pasts ilze.zelca@rezeknesnovads.lv; ilze.zelca@gmail.com
Kabineta nr.Lūznavas muiža, Lūznava, Pils iela 8, Lūznavas pagasts, LV4627
Vecākā vides aizsardzības speciāliste
Vārds, UzvārdsKlinta Bērziņa
Tālrunis 64607195, 27343634
E-pasts klinta.berzina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.34
Vadītājs
Vārds, UzvārdsJuris Dombrovskis
Tālrunis 27878199
E-pasts juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.39
Galvenais datortīklu administrators
Vārds, UzvārdsJevgeņijs Kušakovs
Tālrunis 64607179
E-pasts jevgenijs.kusakovs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.1
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Vārds, UzvārdsInārs Zonne
Tālrunis 64607179
E-pasts inars.zonne@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.1
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Vārds, UzvārdsAndris Keišs
Tālrunis 64607705
E-pasts andris.keiss@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.1
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Vārds, UzvārdsDainis Babris
Tālrunis 64607179
E-pasts dainis.babris@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.1
Vadītāja
Vārds, UzvārdsSilvija Strankale
Tālrunis 64607194; 20223392
E-pasts silvija.strankale@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.5
Vadītājas vietniece, sociālā darbiniece
Vārds, UzvārdsInta Greivule – Loca
Tālrunis 64607176; 26531970
E-pasts inta.greivule@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.14
Galvenā speciāliste darbam ar bērniem un ģimenēm
Vārds, UzvārdsZita Bautre
Tālrunis 64607184; 26531497
E-pasts zita.bautre@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.6
Sociālā darbiniece
Vārds, UzvārdsRita Žurzdina
Tālrunis 64607184; 26531497
E-pasts rita.zurzdina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.6
Sociālā darbiniece
Vārds, UzvārdsSanita Tauriņa
Tālrunis 64607176; 26531970
E-pasts sanita.taurina@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.14
Sociālā darbiniece
Vārds, UzvārdsLiene Skudra
Tālrunis 64607176; 26531970
E-pasts liene.skudra@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.14
Psiholoģe
Vārds, UzvārdsIlona Žabo
Tālrunis 64605903; 26191979
E-pasts ilona.zabo@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.Apmeklētājus pieņem Vērēmu pagasta pārvaldē
Vecākais iekšējais auditors
Vārds, UzvārdsOskars Vasiļjevs
Tālrunis 64607175
E-pasts oskars.vasiljevs@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.Prokuratūras spārnā, 2. stāvā, 1. kabinetā
Iekšējā auditore-revidente
Vārds, UzvārdsJolanta Koškorjova
Tālrunis 64607175
E-pasts jolanta.koskorjova@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.Prokuratūras spārnā, 2. stāvā, 1. kabinetā
Datu aizsardzības speciālists
Vārds, UzvārdsRaivis Grūbe
Tālrunis +371 67419000
E-pasts raivis@grubesbirojs.lv
Datu aizsardzības speciālists
Vārds, UzvārdsViesturs Grūbe
Tālrunis +371 67419000
E-pasts viesturs@grubesbirojs.lv
Dienesta vadītājs
Vārds, UzvārdsJuris Zvīdriņš
Tālrunis 64607188
E-pasts juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.36
Vecākā zemes lietu speciāliste
Vārds, UzvārdsMarta Vizule
Tālrunis 64607189
E-pasts marta.vizule@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.28
Speciāliste zemes nomas jautājumos
Vārds, UzvārdsAnita Bringule
Tālrunis 64607189
E-pasts anita.bringule@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.28
Nodokļu administratore
Vārds, UzvārdsIndra Kroiče
Tālrunis 64607188
E-pasts indra.kroice@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.36
Nodokļu administratore
Vārds, UzvārdsAusma Sprukte
Tālrunis 64607188, 28672442
E-pasts ausma.sprukte@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.36
Audriņu pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsIlze Vabale
Tālrunis 64628243
E-pasts ilze.vabale@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiksPirmdien: 8:00 – 16:30
Otrdien: 8:00 – 18:00
Trešdien: 8:00 – 16:30
Ceturtdien: 8:00 – 12:00
Bērzgales pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsAnna Kūkoja
Tālrunis 64644633; 29203135
Pieņemšanas laiksPirmdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Čornajas pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsEdgars Paškovs
Pieņemšanas laiksPirmdien: 8.00 – 15.00
Otrdien: 10.00 – 15.00
Ceturtdien: 9.00 – 11.00 (Ratniekos)
Dricānu pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsNormunds Mozgis
Tālrunis 27876886
Pieņemšanas laiksPirmdien: 8.00 – 15.00
Trešdien: 8.00 – 15.00
Ceturtdien: 8.00 – 15.00
Feimaņu pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsArnolds Taranda
Tālrunis 29880705
Pieņemšanas laiksPirmdien: 8.00 – 16.30
Gaigalavas pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsJānis Zelčs
Tālrunis 64644537; 26678123
Pieņemšanas laiksCeturtdienās no 8.00 līdz 16.00
Griškānu pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsEdgars Paškovs
Tālrunis 28786267
Pieņemšanas laiksPiektdienās 8:00-12:00; 12:30-16:00
Ilzeskalna pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsAnna Kūkoja
Tālrunis 29203135
Pieņemšanas laiksTrešdien: 8.00 – 16.30
Kantinieku pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsAndris Laizāns
Tālrunis 28305701
Pieņemšanas laiksPirmd., ceturtd. 13.30 – 16.00
Kaunatas pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsViktors Grišunovs
Tālrunis 64667002; 26415936
Pieņemšanas laiksPirmdien: 8.00 – 15.00
Trešdien: 8.00 – 15.00
Lendžu pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsAnita Karačkova
Tālrunis 64644726
Pieņemšanas laiksPirmdien: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Otrdien: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Trešdien: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Ceturtdien: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Piektdien: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
Lūznavas pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsArnolds Taranda
Tālrunis 29880705
Pieņemšanas laiksTrešdien: 8.00 – 16.30
Maltas pagasta pārvalde
Mākoņkalna pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsViktors Grišunovs
Tālrunis 64667002; 26415936
Pieņemšanas laiksOtrdien: 8.00 – 12.00
Ceturtdien: 8.00 – 15.00
Nagļu pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsJānis Zelčs
Tālrunis 26678123
Pieņemšanas laiksTrešdien: 8.00 – 10.00
Nautrēnu pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsAnna Kūkoja
Tālrunis 29203135
Pieņemšanas laiksPirmdien: 8.00 – 16.30
Otrdien: 8.00 – 16.30
Ozolaines pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsMarina Borisova
Tālrunis t.64644844, mob.28223706
E-pasts marina.borisova@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiksOtrdien: 8.00 – 12.00
Ceturtdien: 8.00 – 12.00
Ozolmuižas pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsOtrdien: 8.00 – 12.00 Ceturtdien: 8.00 – 12.00
Pušas pagasta pārvalde
Rikavas pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsJānis Zelčs
Tālrunis 26678123
Pieņemšanas laiksTrešdien: 10.15 –16.30
Sakstagala pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsAndris Laizāns
Tālrunis 28305701
Pieņemšanas laiksPirmd., Ceturtd. 8.00 – 12.00
Silmalas pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsMarina Borisova
Tālrunis 64644844
Pieņemšanas laiksTrešdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.00
Stoļerovas pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsEdgars Paškovs
Tālrunis 28786267
Pieņemšanas laiksTrešdien: 8.30 – 15.00
Stružānu pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsNormunds Mozgis
Tālrunis 27876886
Pieņemšanas laiksOtrdien: 9.00 – 15.00
Vērēmu pagasta pārvalde
Vārds, UzvārdsLaimdota Melne
Tālrunis 64605901; 29522980
Pieņemšanas laiksPirmdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdien: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Nautrēnu, Dricānu IUK komercdarbības speciāliste
Vārds, UzvārdsSanita Vjakse
Tālrunis 25740422
E-pasts sanita.vjakse@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.Katru 1. nedēļu: P.-T. Dricānos; C.-Pk. Rogovkā. Katru 2. nedēļu: P.-O. Dricānos; T.-Pk. Rogovkā
Pieņemšanas laiksP.-Pk. no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Lūgums vizīti pieteikt iepriekš.
Maltas, Kaunatas IUK komercdarbības speciālists
Vārds, UzvārdsMaija Hartmane
Tālrunis 25748078
E-pasts maija.hartmane@rezeknesnovads.lv
Kabineta nr.Katru 1. nedēļu: P.-T. Maltā; C.-Pk. Kaunatā. Katru 2. nedēļu: P.-O. Maltā; T.-Pk. Kaunatā
Pieņemšanas laiksP.-Pk. no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Lūgums vizīti pieteikt iepriekš.
Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!