Publiskās apspriešanas

AprakstsTermiņš
Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Ozolaines pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 8 koku ciršanai pašvaldības teritorijā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2636, kas atrodas Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.
Paziņojums
Ierosinājumus lūdzam sniegt Ozolaines pagasta pārvaldei no 2021. gada 12. aprīļa līdz 27. aprīlim  pa e-pastu: info@ozolaine.lv; tālr.646440171, korespondencei:‘’Lazdas’’, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633.
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Rikavas pagasta pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu par 10 koku izciršanu Jokstu kapu teritorijas sakārtošanai 0,3 ha platībā (zemes kadastra apzīmējums 78820060075).
Paziņojums
Priekšlikumus un pieteikumus iesniegt, sākot no 2021. gada 17. marta līdz 31. martam : e-pasts: info@rikava.lv; tel. 64607080 vai 64608081.
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” paziņo par publisko apspriešanu par 124 koku ciršanu pašvaldības īpašumā esošās teritorijās. Mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem un cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks sakārtota kapsētu un pagastu teritorijas, novērsts apdraudējums cilvēku drošībai. Centimetros norādīts koku stumbra apkārtmērs.
Paziņojums
2021. gada 3. marts
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde”  plāno veikt 17 koku izciršanu un 1  koka vainaga sakopšanu.
Paziņojums

2021. gada 10. marts
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība „Sakstagala pagasta pārvalde” paziņo, ka plāno veikt bīstamo koku izciršanu Sakstagala pagasta teritorijā.
Paziņojums
2021. gada 30. maijs
Click to listen highlighted text!