24.maijā Gaigalavas pamatskolas kolektīvs ielūdz uz Absolventu vakaru

Publicēts 16.05.2014

24.maijā skolas absolventi, skolotāji, darbinieki un skolēnu vecāki tiek ielūgti uz satikšanos Gaigalavas skolā – pēc 55 gadiem, kopš Gaigalavas vidusskolas pirmā izlaiduma un 120 gadiem, kopš Gaigalavā atvērta pirmā skola. Pulksten 13.00 notiks skolai, absolventiem un skolotājiem veltīts dievkalpojums Bikavas baznīcā. Reģistrācija Absolventu vakaram sāksies no pulksten15.00 skolas telpās, savukārt svinīgais sarīkojums notiks pulksten 17.00 Gaigalavas kultūras namā. Absolventu vakars noslēgsies ar balli Gaigalavas pamatskolā, ko spēlēs Māris Leidums. Vairāk informācijas pa tel.: 64644519 vai 28621625.

gaigalava

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0