ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektu uzsaukumi

Publicēts 23.01.2018

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi jaunu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ceļvedi un pieteikuma dokumentāciju 1.marta projektu uzsaukumiem

Jaunais 2018.gada ceļvedis pieejams angļu valodā ŠEIT

Pieteikuma dokumentācija 1.marta projektu uzsaukumam:

1.darbība „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance)
Projektu iesniegšanas termiņš: 1.marts
Projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.08.2018. līdz 31.01.2019.
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT

2.darbība „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” (Democratic engagement and civic participation)

2.1.apakšpasākums „Pašvaldību sadraudzība” (Town Twinning)
Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 1.marts
1.kārtas projektu aktivitāšu realizēšanas laiks: no 01.07.2018. līdz 31.03.2019.
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT

2.2.apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns)
Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 1.marts
1.kārtas projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.07.2018. līdz 31.12.2018.
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT

2.3.apakšpasākums „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society Projects)
Projektu iesniegšanas termiņš: 1.marts
Projekta aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.08.2018. līdz 31.01.2019.
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā pieejama EACEA mājas lapā ŠEIT

Prezentācija PIC koda iegūšanai ŠEIT

Video kā iegūt PIC kodu (No Erasmus+: Jaunatne darbībā programmas) ŠEIT

Tehnisku problēmu gadījumā par pieteikuma veidlapu var sazināties ar ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punktu Latvijā vai pa tiešo, rakstot uz Izpildaģentūras e-pastu: eacea-helpdesk@ec.europa.eu  (tel. +32 229 90705)
http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en  (Helpdesk service)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0