Aicina uz apmācību “Zināšanu eņģeļus”

Publicēts 26.01.2015

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2015. gada februārī un martā aicina piedalīties „Zināšanu eņģeļu” apmācības programmas seminārā par uzņēmējdarbības veicināšanu, kas Latgales un Kurzemes reģionā notiks ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu. Apmācību programma ietvers lekcijas, labās prakses piemērus, radošās domāšanas metodes, simulāciju spēli, praktisku darbu komandās, komandu darbu prezentācijas un diskusijas. Kā informēja Edgars Spruksts, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  Reģionālās politikas departamenta  Reģionālās ekonomikas nodaļas vecākais eksperts, semināri paredzēti Ludzā, Rēzeknē, Liepājā, Kuldīgā un Talsos. Pēc semināru apmeklēšanas, to dalībnieki spēs patstāvīgi sniegt konsultatīvu atbalstu par konkurētspējīgas uzņēmējdarbības izveides un attīstības pamatprincipiem, jaunu biznesa modeļu formām idejas komercializēšanai, risku pārvaldību uzņēmējdarbībā, radošas domāšanas metodēm biznesa idejas pilnveidei, investīciju piesaistes un inovācijas atbalsta instrumentiem u.c. jautājumiem. Seminārā tiek aicinātas piedalīties reģionā ietilpstošās nevalstiskās organizācijas un profesionālo izglītības iestādes (mācībspēki un vecāko kursu audzēkņi), kuriem ir interese par uzņēmējdarbības vecināšanas un attīstības plānošanas jautājumiem. Pieteikties uz semināriem var šeit: · 4. februārī un 4. martā – Ludzā · 5. februārī un 5. martā – Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A. Semināru ilgums ir divas dienas. Lai pilnvērtīgāk un efektīvāk apgūtu zināšanas par tematiku un saņemtu apliecinājumu par apmācību semināru noklausīšanos, dalībniekiem ir jāapmeklē abas semināru dienas. Pielikumā- semināru programma. E-pasts: Edgars.Spruksts@varam.gov.lv Tālr.: 66016768 images

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0