Aicinājums Rēzeknes novada pedagogiem un Rēzeknes Augstskolas pedagoģijas studentiem

Publicēts 16.09.2015
Foto no interneta resursiem

Vārds „talants” ikdienā tiek lietots kā pats par sevi saprotams jēdziens visplašākajā nozīmē. Visbiežāk ar to tiek apzīmēta palielināta spēja kādai darbībai vai spēja labi atkārtot jau zināmo. Taču ekonomika un kultūra attīstās ne ar zināmā atkārtošanu, bet gan ar jaunā atklāšanu, izgudrošanu. Ja mēs atlasīsim un atbalstīsim tikai labus atkārtotājus vai paļausimies uz nejaušu ģēniju parādīšanos nebūs iespējams risināt arvien straujāk vairojošās cilvēces problēmas.

H. Altšullera izstrādātā TRIZ (Теория Решения Изобретательских Задач) un uz šīs zinātnes balstītā talantīgās domāšanas teorija, izpētot vairāk nekā 10 000 izcilus izgudrojumus, atklāja 18 domāšanas procedūras. Tās nav atsevišķi paņēmieni, bet gan veido noteiktu domāšanas sistēmu. Šo procedūru praktiskā pielietošana var dot augsta līmeņa atklājumus un izgudrojumus, un galvenais – tās var apgūt jebkurš normāls cilvēks, jo domāšana ir sociāla parādība. Talantīgās domāšanas teorijā jēdziens „talants” ir precīzi definēts. Tā ir spēja mainīt priekšstatus, kas ir pietiekami atšķirīgi no iepriekšējiem un paver jaunas iespējas cilvēcei.

Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar nodibinājumu “Fonds ASNI” ir iecerējusi nodarbību ciklu skolotājiem un skolēniem 1 reizi mēnesī no oktobra līdz aprīlim. Šo nodarbību mērķis ir sagatavot pedagogus kā izmantot TRIZ metodiku talantīgās domāšanas īpašību attīstīšanai.

Mums visiem kopīgi ir jāpanāk, lai visiem bērniem būtu iespēja gūt panākumus un augt kā personībām, kuru radošums netiek nomākts, kas uzdrošinās jautāt, eksperimentēt, kļūdīties un atrast risinājumu, kas apzinās, ka pie risinājumiem var nonākt dažādos ceļos, prot sadarboties, patstāvīgi orientēties zināšanās, loģiski domāt un izprast lietu cēloņus un sekas, veidot pašam savu stāstu un atbildīgi rīkoties.

Aicinām līdz 18. septembrim atsaukties Rēzeknes novada skolu pamatizglītības pedagogus un pedagoģijas studentus no Rēzeknes Augstskolas, kuri vēlas iepazīties ar talantīgās domāšanas teroriju un apgūt TRIZ pamatus, lai ar jaunām pieejām varētu bagātināt savu zināšanu klāstu un pieredzi. Nodarbības notiks sestdienās un to grafiks būs saskaņots ar interešu izglītības nodarbībām Rēzeknes Augstskolā. Lūgums pieteikties, rakstot uz e- pastu elita.opincane@saskarsme.lv

Elita Opincāne,
Rēzeknes novada Izglītības Pārvaldes speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0