Aicinām izmantot video lekcijas veselīgā dzīvesveida un slimību profilakses veicināšanai

Publicēts 30.04.2019

2017. gadā Rēzeknes novada pašvaldība uzsāka realizēt ESF projektu Nr.9.2.4.2/16/I/027 „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ar mērķi popularizēt veselīgā dzīvesveida un slimību profilakses nozīmi cilvēka dzīvē, nodrošinot Rēzeknes novada teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotajiem dažādas veselīgā dzīvesveida veicinošās, slimību profilakses aktivitātes un dažādu speciālistu lekcijas un konsultācijas.

Projekta ietvaros ir norisinājušās 20 lekcijas/praktiskās nodarbības, no tām:

• 5 lekcijas / praktiskās nodarbības par veselīgā uztura tēmām:

- “Veselīga uztura nozīme paaugstināta stresa situācijās”, lektores-psiholoģes Aija Brokāne un Alīna Gailuma;

- “Dabas produkti uzturā, kas veicina veselību”, lektore- veselības mācības skolotāja Ligita Jokste – Bogdanova;

- “Kā pareizi sastādīt ēdienkarti, lai nerastos liekā svara problēmas?”, lektores – uztura speciālistes Baiba Bremmere-Kalniņa un Līva Naudiņa-Saliņa;

- “Veselīgs, ekonomisks uzturs ikdienā”, lektore- veselības mācības skolotāja Ligita Jokste – Bogdanova;

- “Veselīga uztura nozīme dažādos vecumposmos”, lektore – Ilona Romanovska;

• 5 lekcijas / praktiskās nodarbības par atkarību mazināšanas tēmām:

- “Moderno tehnoloģiju lietošana un to negatīvā ietekme”, lektore- veselības mācības skolotāja Ligita Jokste – Bogdanova;

- “Lekcija atkarīgo personu tuviniekiem, ģimenes locekļiem”, lektores-psiholoģes Aija Brokāne un Alīna Gailuma;

- “Atkarīgo cilvēku veselības veicināšanas iespējas un metodes”, lektores- veselības mācības skolotāja Ligita Jokste – Bogdanova un psihoterapeite Aloida Jurčenko;

- “Kā rīkoties, ko darīt, lai bērnam nerastos atkarība”, lektore – psihoterapeite Aloida Jurčenko;

- “Smēķēšanas, alkohola, azartspēļu, narkotisko vielu lietošanas ietekme – riski un sekas”, lektore- psihoterapeite Aloida Jurčenko;

• 6 lekcijas / praktiskās nodarbības par psihoemocionālās veselības tēmām:

- “Psihoemocionālās vardarbības atpazīšana”, lektore – psihoterapeite Aloida Jurčenko;

- “Disciplinēšanas paņēmieni – emociju pašregulācijai un sirdsapziņas attīstības sekmēšanai”, lektore – psiholoģe Aija Brokāne;

- “Depresija, izdegšana un pašnāvības draudi – kā savlaicīgi atpazīt un novērst?”, lektore – psihoterapeite Aloida Jurčenko;

- “Ņirgāšanās, pazemojumi bērnu un jauniešu vidū – kā rīkoties, ko darīt?”, lektore – psiholoģe Aija Brokāne;

- “Bērnu psihoemocionālā audzināšana”, lektore – psiholoģe Aija Brokāne;

- “Kā sekmēt bērna ķermeņa kontroli un pozitīvu ķermeņa pašvērtējumu?”, lektore – psiholoģe Alīna Gailuma;;

• 4 lekcijas / praktiskās nodarbības par reproduktīvās veselības tēmām:

- “Fizioloģiskās un psihoemocionālās pārmaiņas pusaudžu ķermenī pubertātes laikā”, lektore – psiholoģe Aija Brokāne;

- “Kontracepcijas veidi, to drošības pakāpe un ietekme uz organismu”, lektore- veselības mācības skolotāja Ligita Jokste – Bogdanova;

- “Pusaudžu grūtniecība; Aborts, tā iespējamās sekas un ietekme uz veselību”, lektore- veselības mācības skolotāja Ligita Jokste – Bogdanova;

- “Fiziskās tuvības ietekme uz reproduktīvo un psihoemocionālo veselību”, lektore- veselības mācības skolotāja Ligita Jokste – Bogdanova.

Visas 20 lekcijas/ praktiskās nodarbības ir pieejamas arī video formātā. Ikviens interesents jebkurā laikā var noskatīties visus lekciju video ierakstus un izmantot veselīgā dzīvesveida un veselības profilakses veicināšanai un popularizēšanai sabiedrībā, autorizējoties šeit: http://dzivoveseligi.rezeknesnovads.lv/user/login?destination=/lekcijas

Natālija Bernāne,
Rēzeknes novada pašvaldības projekta
“Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” vadītāja

Brigitas_logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0