Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālā ministrija izsludina projektu konkursu

Publicēts 27.04.2015

Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālā ministrija (The Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs (FMEIA)) izsludina projektu konkursu “Apbalvojums par sasniegumiem Starpkultūru komunikācijā” (The „Intercultural Achievement Award” (IAA)).

Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālā ministrija ir izvirzījusi starpkultūras dialogu kā prioritāti. No vienas puses satrpkultūru dialogs palīdz izprast un apgūt plurālas sabiedrības vajadzības un izaicinājumus. No otras puses, dialogu kā līdzekli nepieciešams uztvert un pielāgot, kā arī attīstīt tādā veidā, lai tas darbotos sabiedrības interesēs.

Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālā ministrija (The Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs (FMEIA)) izsludina projektu konkursu “Apbalvojums par sasniegumiem Starpkultūru komunikācijā” („Intercultural Achievement Award” (IAA)). Konkursa mērķis ir identificēt inovatīvus un uz risinājumu orientētus projektus, kas darbojas ar starpkultūra dialoga jautājumiem Austrijā un globālā mērogā. Lai piedalītos konkursā, organizācijai jādarbojas kādā no sekojošajām jomām:

  • mediji un žurnālistika;
  • izglītība;
  • jaunieši;
  • sievietes;
  • migrācija.

Konkursa ietvaros var tikt iesniegti projekti 4 dažādās kategorijās:

  • ilgtspējība “Labās prakses projekts”;
  • ilglaicīgums “Labākais projekts aktuālo jautājumu ietvaros”;
  • inovatīvs “Inovatīvākais starpkultūru komunikācijas projekts”;
  • mediji “Labākais mediju ieguldījums starpkultūras izpratnes veicināšanā”.

Projektu iesniegumu termiņš š.g. 18.maijs.

Vairāk informācija pieejama šeit: http://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/international-cultural-policy/dialogue-of-cultures/iaa/

Informācijas avots: www.sif.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0